Guiden Skapa projekt

När du har skapat ditt produktionsprogram kan du använda en guide för att skapa ett AEM baserat på AEM Project Archetype för att snabbt komma igång.

Följ de här stegen för att skapa ett AEM programprojekt i Cloud Manager med hjälp av guiden.

  1. Skapa ett produktionsprogram genom att följa stegen i dokumentet Skapa produktionsprogram

  2. När programmet är klart kan du öppna Översikt -skärmen och se Skapa gren och projekt telefonsamtalskort överst.

    Call-to-action-vård för guiden

  3. Klicka Skapa för att starta guiden och bekräfta projektet Titel och Nytt grennamn i Skapa en gren och ett projekt -fönstret.

    Skapa en gren och ett projekt

  4. Du kan också klicka på avgränsaren för att visa ytterligare parametrar för projektet. Standardvärdena anges av AEM Project Archettype och behöver vanligtvis inte ändras.

    Ytterligare projektparametrar

  5. Klicka Skapa för att starta projektskapandet.

A Projekt skapas kortet ersätter nu Skapa gren och projekt telefonsvararkort som överst på Programöversikt skärm.

Projektskapande pågår

När programmet är klart Lägg till miljö kortet ersätter Projekt skapas överst på Programöversikt skärm.

Lägg till miljö

Nu har du ett AEM baserat på den AEM typen av arkiv som lagts till i Git-databasen och som kan användas som grund för ditt eget projekt. Därefter kan du skapa miljöer där du kan distribuera projektkoden.

Se dokumentet Hantera dina miljöer om du vill lära dig hur du lägger till eller hanterar miljöer.

OBSERVERA

Guiden är bara tillgänglig för produktionsprogram. För sandlådeprogram innehåller automatisk projektgenerering. Guiden behövs inte.

På denna sida