SPA

Senaste uppdatering: 2023-06-29

För enkelsidiga program i AEM ansvarar appen för routningen. I det här dokumentet beskrivs routningsmekanismen, kontraktet och tillgängliga alternativ.

Projektdirigering

Appen äger routningen och implementeras sedan av projektutvecklarna. Det här dokumentet beskriver routningen som är specifik för den modell som returneras av AEM. Sidmodellens datastruktur visar den underliggande resursens URL. Det främsta projektet kan använda vilket anpassat bibliotek eller tredjepartsbibliotek som helst som tillhandahåller routningsfunktioner. När en väg förväntar sig ett fragment av modellen, anropar du PageModelManager.getData() kan göras. När en modellväg har ändrats måste en händelse aktiveras för att varna avlyssningsbibliotek som t.ex. Page Editor.

Arkitektur

En detaljerad beskrivning finns på PageModelManager i SPA.

ModelRouter

The ModelRouter - när det är aktiverat - kapslar in API-funktioner för händelser i HTML5 pushState och replaceState för att garantera att ett visst fragment av modellen är förhämtat och tillgängligt. Därefter meddelas den registrerade frontkomponenten om att modellen har ändrats.

Manuell kontra automatisk modellroutning

The ModelRouter automatiserar hämtning av fragment av modellen. Men som alla automatiserade verktyg har de begränsningar. Vid behov ModelRouter kan inaktiveras eller konfigureras för att ignorera sökvägar med hjälp av metaegenskaper (se avsnittet Metaegenskaper i SPA -dokument). Utvecklare kan sedan implementera sitt eget modellroutningslager genom att begära PageModelManager för att läsa in ett givet fragment av modellen med getData() funktion.

FÖRSIKTIGHET

Den aktuella versionen av ModelRouter stöder endast användning av URL:er som pekar på den faktiska resurssökvägen för Sling Model-startpunkter. Det stöder inte användning av Vanity-URL:er eller alias.

Routningskontrakt

Den aktuella implementeringen baseras på antagandet att det SPA projektet använder historik-API:t HTML5 för routning till de olika programsidorna.

Konfiguration

The ModelRouter stöder begreppet modellroutning när det avlyssnar pushState och replaceState anropar för att hämta modellfragment i förväg. Internt aktiveras PageModelManager för att läsa in den modell som motsvarar en angiven URL och utlöser en cq-pagemodel-route-changed -händelse som andra moduler kan lyssna på.

Som standard aktiveras det här beteendet automatiskt. SPA bör återge följande metaegenskap för att inaktivera den:

<meta property="cq:pagemodel_router" content="disabled"\>

Observera att varje väg i SPA ska motsvara en tillgänglig resurs i AEM (till exempel " /content/mysite/mypage") sedan PageModelManager försöker automatiskt att läsa in motsvarande sidmodell när flödet har valts. Vid behov kan SPA även definiera en “blockeringslista” av rutter som ska ignoreras av PageModelManager:

<meta property="cq:pagemodel_route_filters" content="route/not/found,^(.*)(?:exclude/path)(.*)"/>

På denna sida