AEM

Eftersom AEM baseras på Sling och använder en JCR-databas är de nodtyper som erbjuds av båda dessa standarder tillgängliga för användning i AEM:

Förutom dessa. AEM innehåller ett antal anpassade nodtyper. För den senaste listan med alla associerade egenskaper använd CRXDE om du vill bläddra i följande sökväg i AEM:

/jcr:system/jcr:nodeTypes

På denna sida