Namnkonventioner

Senaste uppdatering: 2022-03-11

Noderna i databasen omfattas av namnkonventioner i Java Content Repository. AEM lägger dock till ytterligare konventioner för sidnodernas namn.

Namnkonventioner för sidor

Dessa namnkonventioner implementeras på olika nivåer:

 • JcrUtil: AEM genomförande av JCR-verktyg.
 • PageManager: den Page Manager innehåller metoder för åtgärder på sidnivå.
 • I AEM

JCR-verktyg

JcrUtil är den AEM implementeringen av de gemensamma teknikverktygen. Det är särskilt intressant att validera namn om du kontrollerar teckenmappningar och följande valideringar:

 • isValidName
  • Kontrollerar om namnet inte är tomt och bara innehåller giltiga tecken.
  • Kan användas för att kontrollera om ett föreslaget namn är giltigt.
 • createValidName
  • Detta skapar en giltig etikett av en godtycklig sträng.
  • Den kan användas för att skapa ett namn från en titel.

Page Manager

PageManager innehåller metoder för sidnivååtgärder, baserade på JCRUtil.

AEM gränssnittsbeteende

När AEM hanterar innehåll:

 • Validerar namnet enligt de begränsningar som PageManager har när något av följande inträffar:
  • en sidrubrik tillhandahålls för konvertering till nodnamnet
  • ett explicit nodnamn anges

På denna sida