Flöde för innehållsleverans

Den aktuella sidan innehåller information om publicering av tjänstinnehåll på AEM as a Cloud Service. Leverans av publiceringstjänstinnehåll inkluderar:

  • CDN
  • AEM
  • AEM publicera

Dataflödet är följande:

  1. URL:en läggs till i webbläsaren
  2. Begäran gjordes till CDN som mappats i DNS till den domänen
  3. Om innehållet cachelagras fullständigt i CDN skickas det till webbläsaren av CDN
  4. Om innehållet inte är fullständigt cachelagrat anropar CDN (omvänd proxy) till dispatchern
  5. Om innehållet är fullständigt cachelagrat när avsändaren skickar det till CDN
  6. Om innehållet inte är fullständigt cachelagrat anropar avsändaren (omvänd proxy) till AEM publicering
  7. Innehållet återges av webbläsaren, som också kan cachelagra det beroende på sidhuvudena

Som standard förfaller innehållstypen HTML/text efter 300-talet (5 minuter) i dispatcherlagret, vilket är ett tröskelvärde som både dispatcher cache och CDN respekterar. Under omdistributioner av publiceringstjänsten rensas dispatchercachen och varnas därefter innan den nya publiceringsnoden tar emot trafik.

I följande avsnitt finns mer information om innehållsleverans:

Information om replikering från författartjänsten till publiceringstjänsten finns tillgänglig här.

På denna sida