App Builder-lagringsbibliotek

Introduktion till lagringsbibliotek

Lär dig mer om lagringsalternativen i App Builder och varför lagring är viktigt i ett App Builder-program.

Använda biblioteket för tillståndslagring

Lär dig hur du installerar tillståndsbiblioteket i App Builder och använder det för att hantera tillstånd.

Använda fillagringsbiblioteket

Lär dig hur du installerar fillagringsbiblioteket i App Builder för att spara, hämta och ta bort data.

På denna sida