Publicera App Builder-program

Lär dig hur du skickar ditt App Builder-program för granskning och godkännande och hur du kör ett nyligen publicerat program.

På denna sida