Publicera App Builder-program

VIKTIGT

Adobe Project Fire heter nu App Builder, vilket nämns i videoklippen i den här serien

Lär dig hur du skickar ditt App Builder-program för granskning och godkännande och hur du kör ett nyligen publicerat program.

På denna sida