Skydda författarnivån

När du skapar en ny miljö med AEM as a Cloud Service är den resulterande författarnivån som standard tillgänglig via internet. Det går att konfigurera nätverksprinciperna ytterligare för att skydda åtkomsten till författarnivån. Se Använda ett IP-Tillåtelselista för mer information. Processen baseras på auktorisering av IP-intervall som beviljas nätverksåtkomst till författarmiljön.

Om du vill införa dessa regler måste du skicka in en supportanmälan från Adobe Admin Console med den begärda informationen:

  • program-ID
  • miljö-ID
  • IP-adressintervall att auktorisera

På denna sida