Åtkomst till författarnivån

Åtkomst till författarnivån i AEM as a Cloud Service sker via en standardadress som inte kan anpassas.

Adressformatet är för närvarande följande:

  • https://author-p[Program ID]-e[EnvironmentID].adobeaemcloud.com/

Anpassade domännamn för AEM författarnivå stöds inte.

På denna sida