Åtkomst till författarnivån

Senaste uppdatering: 2023-08-03

Åtkomst till författarnivån i en AEM as a Cloud Service miljö görs via en standard och en icke-anpassningsbar URL.

URL-formatet är följande:

  • https://author-p[Program ID]-e[EnvironmentID].adobeaemcloud.com/

Anpassade domännamn för AEM författarnivå stöds inte.

På denna sida