AEM Headless CMS Developer Journey

Välkommen till dokumentationen för utvecklare som inte använder Adobe Experience Manager headless CMS!

Läs om de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna, deras funktioner och hur du använder dem i ditt första headless-utvecklingsprojekt. Den här resan ger dig all information du behöver för att utveckla din första headless-applikation.

Lär känna vårt headless CMS med en 30-dagars testversion

Introduktion

Vid den Headless-implementeringen av AEM används Content Fragments-modeller och Content Fragments för att fokusera på att skapa strukturerade, kanalneutrala och återanvändbara fragment av innehåll och deras flerkanalsleverans. För att uppnå detta glömmer man att hantera sidor och komponenter på samma sätt som man gör i helstackslösningar. Det är ett modernt och dynamiskt utvecklingsmönster för implementering av digitala upplevelser.

Den här guiden leder dig igenom rubrikfria implementeringsämnen i AEM så när du är klar kommer du att:

 • Få en fullständig förståelse för vad headless content delivery är och dess fördelar.
 • Förstå AEM headless-funktioner och hur de fungerar tillsammans för att leverera en headless-upplevelse.
 • Har möjlighet att ta de första stegen för att implementera ditt första AEM headless-projekt.
TIPS

Om du föredrar att lära sig göra och ha kunskap om AEM kan du gå till självstudiekurserna AEM Headless, som är ordnade enligt API och ramverk och finns i Avsnittet Ytterligare resurser i slutet av dokumentet.

Målgrupp

Den här resan är utformad för utvecklarprofiler och innehåller krav, steg och tillvägagångssätt för ett AEM Headless-projekt ur utvecklarens perspektiv. Resan definierar ytterligare personligheter som utvecklaren måste interagera med för ett framgångsrikt projekt, men utgångspunkten för resan är utvecklarens.

Följande personer interagerar på den här resan.

Persona Beskrivning Roll på den här resan
Utvecklare (målgrupp) Har erfarenhet av att utveckla headless-program som använder innehåll från olika källor Målgrupp för den här resan
Innehållsförfattare Skapar och hanterar innehåll som levereras utan problem Innehållsförfattare skapar innehåll som utvecklaren själv levererar.
Administratör Hanterar AEM grundinställningar och konfiguration Utvecklaren arbetar tillsammans med administratören för att göra de konfigurationsändringar som behövs för utvecklingen.
Innehållsarkitekt Analyserar kraven för de data som måste levereras utan huvud och definierar strukturen för dessa data Utvecklarna arbetar tillsammans med innehållsarkitekten för att förstå datastrukturen och kraven för att kunna leverera den utan problem.

The Headless Developer Journey

Vi kommer att ta upp många ämnen på den här resan, som kommer att ge dig grundläggande kunskaper om headless i AEM.

Även om du kan gå direkt till en viss del av resan bygger många koncept på en del i tidigare artiklar. Adobe rekommenderar att du börjar i början och fortsätter sekventiellt.

# Artikel Beskrivning
0 AEM Headless Developer Journey Det här dokumentet
1 Läs om CMS Headless Development Läs mer om Headless Technology och när du ska använda den.
2 Komma igång med AEM Headless as a Cloud Service Läs om AEM Headless-krav
3 Vägen till din första upplevelse med AEM Headless Konfigurera utvecklingsmiljön och lär dig hur du integrerar en enkel app med AEM Headless
4 Så här modellerar du innehåll Lär dig modellera innehållsstrukturen.
5 Få åtkomst till ditt innehåll via AEM-API:er Lär dig hur du använder GraphQL-frågor för att komma åt innehåll i innehållsfragment.
6 Så här uppdaterar du innehåll via AEM Assets API:er Lär dig hur du använder REST API för att komma åt och uppdatera innehåll i innehållsfragment.
7 Sammanställ allt - appen och ditt innehåll i AEM Headless Lär dig hur du tar ditt AEM och förbereder det för publicering med AEM Headless SDK.
8 Så här lever du med ditt headless-program Lär dig hur du distribuerar programmet live och tar din lokala kod i Git och flyttar den till Cloud Manager Git för CI/CD-pipeline.
9 Valfritt - Så här skapar du enkelsidiga program (SPA) med AEM Lär dig hur du kombinerar headful och headless-leverans och hur du kan skapa redigerbara SPA med hjälp AEM SPA Editor.

What's Next

Kom igång genom att checka ut nästa artikel: Läs mer om CMS Headless Development.

Välj din egen Adventure

Föredrar du att lära dig i din egen takt? Kolla in följande alternativ:

 • Om du föredrar att fortsätta lära sig om headless-koncept och AEM headless-teknik bör du fortsätta din AEM resa utan att ha något att göra så som rekommenderas i nästa granskning av dokumentet Så här modellerar du innehåll som AEM innehållsmodeller där du lär dig att utforma innehållsstrukturen i AEM.
 • Om du föredrar att lära sig göra går du till Komma igång med AEM självstudiekurs utan hörn där du kommer att gå direkt in i AEM Headless-utveckling genom att implementera ett enkelt projekt som visar AEM headless-innehåll.

Ytterligare resurser

Dokumentationsresor visar hur AEM löser ett affärsproblem genom att tillhandahålla en berättelse som vägleder dig genom närliggande processer och funktioner. En resa visar hur flera funktioner fungerar tillsammans för att tillgodose ett enda affärsbehov.

Kolla in de här extra resorna för mer information om hur AEM kraftfulla funktioner fungerar tillsammans.

 • The AEM Developer Portal
 • AEM Headless-självstudiekurser - Om du föredrar att lära dig genom att göra och ha befintliga kunskaper om AEM kan du ta del av våra praktiska självstudiekurser ordnade efter API och ramverk, som utforskar att skapa och använda program som bygger på AEM Headless.
 • AEM översättningsresa utan rubrik - Den här dokumentationsresan ger er en bred förståelse för headless-teknik, hur AEM levererar headless-innehåll och hur ni kan översätta det.
 • Headless Authoring Journey - Börja här för att få en guidad resa genom de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i AEM, deras funktioner och hur du modellerar ditt innehåll i ditt första headless-projekt.
 • Headless Architect Journey - Börja här för att få en introduktion till de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i Adobe Experience Manager as a Cloud Service och hur du skapar material för ditt projekt.
 • AEM as a Cloud Service teknisk dokumentation - Om du redan har en god förståelse för AEM och headless-teknik kan du läsa våra detaljerade tekniska dokument.

På denna sida