Dispatcher-konfiguration med AEM Headless

The Dispatcher är ett cachnings- och säkerhetslager framför Adobe Experience Manager Publish-miljöer. Flera konfigurationer ingår som standard för att öppna GraphQL-slutpunkter för headless-program.

OBSERVERA

Detaljerad dokumentation om Dispatcher finns i Dispatcher Guide

Som en del av ett AEM-projekt inkluderas en dispatchermodul som innehåller konfigurationer för dispatchern. Nyligen genererade projekt från AEM Project Archetype innehåller filter som möjliggör slutpunkter från GraphQL.

GraphQL-slutpunkt(er)

Som en del av standardfiltren GraphQL slutpunkter öppnas med följande regel:

/0060 { /type "allow" /method '(POST|OPTIONS)' /url "/content/_cq_graphql/*/endpoint.json" }

The * jokertecken öppnar flera slutpunkter på AEM. Fråga med en GraphQL-slutpunkt görs med POST och svaret not cachelagras.

GraphQL Beständiga frågor

Begäran om beständiga frågor görs mot en annan slutpunkt. Som en del av standardfilterkonfigurationen, URL:en för Beständiga frågor öppnas med följande regel:

/0061 { /type "allow" /method '(GET|POST|OPTIONS)' /url "/graphql/execute.json*" }

Beständiga frågor kan begäras med GET, vilket cachelagrar svaret på Dispatcher- och CDN-nivå. Mer information om cachelagring och ogiltigförklaring av cache finns här.

På denna sida