Använda Designer

Designer är ett grafiskt formulärdesignverktyg som gör det enklare att skapa XDP-formulärmallar. Du kan utforma en formulärmall, definiera dess logik och uppfylla strikta lagstadgade krav. De här mallarna används som dokumentmall för ett anpassat formulär. Dessa formulärmallar skiljer sig från Adaptiva formulärmallar.

I följande dokument finns instruktioner om hur du använder Designer för att skapa XDP-mallar och PDF forms:

På denna sida