Använda anpassade teckensnitt

Cloud Service Communications-dokumentationen finns i betaversionen

Du kan använda Forms as a Cloud Service Communications för att kombinera en XDP-mall, ett XDP-baserat PDF-dokument eller ett Acrobat-formulär (AcroForm) med XML-data för att generera PDF-dokument. Du kan också använda Communications för att kombinera, ordna om och förstärka PDF- och XDP-dokument och få information om PDF-dokument.

Tillsammans med tidigare nämnda åtgärder kan du använda teckensnitt som ingår i Cloud Service eller anpassade teckensnitt (typsnitt som godkänts av organisationen) för att återge de genererade PDF-dokumenten. Du kan använda utvecklingsprojektet för Cloud Service för att lägga till anpassade teckensnitt i din Cloud Service.

PDF-dokument

Du kan bädda in ett teckensnitt till ett PDF-dokument. När ett teckensnitt är inbäddat visas (ser ut) PDF-dokumentet som identiskt på alla plattformar. Det använder inbäddade teckensnitt för att säkerställa ett konsekvent utseende och känsla. När ett teckensnitt inte är inbäddat beror teckensnittsåtergivningen på återgivningsinställningarna för PDF-visningsprogram som Acrobat eller Acrobat Reader. Om teckensnittet är tillgängligt på klientdatorn använder PDF det angivna teckensnittet, annars återges PDF med ett standardteckensnitt.

Lägga till anpassade teckensnitt i din as a Cloud Service Forms-miljö

Så här lägger du till anpassade teckensnitt i Cloud Servicen:

 1. Konfigurera och öppna lokalt utvecklingsprojekt. Du kan använda vilken IDE som helst.

 2. I mappstrukturen på den översta nivån i projektet skapar du en mapp (modul) där du kan spara anpassade teckensnitt och lägga till anpassade teckensnitt i mappen. Till exempel typsnitt/src/main/resources
  Mappen Teckensnitt

 3. Öppna filen pom.xml för teckensnittsmodulen i utvecklingsprojektet.

 4. Lägg till jar-plugin-program i pom-filen:

  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
    <version>3.1.2</version>
    <configuration>
      <archive>
        <manifest>
          <addDefaultEntries/>
          <addDefaultImplementationEntries/>
        </manifest>
      </archive>
    </configuration>
  </plugin>
  
 5. Lägg till <Font-Archive-Version> manifest entry the .pom file and set value of version to 1:

  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
    <version>3.1.2</version>
    <configuration>
      <archive>
        <manifest>
          <addDefaultEntries/>
          <addDefaultImplementationEntries/>
        </manifest>
        <manifestEntries>
          <Font-Archive-Version>1</Font-Archive-Version>
          <Font-Archive-Contents>/</Font-Archive-Contents>
        </manifestEntries>
      </archive>
    </configuration>
  </plugin>
  
 6. Lägg till teckensnittsmappen i <modules> som visas i pom-filen. Till exempel:

  <modules>
    <module>all</module>
    <module>core</module>
    <module>ui.frontend</module>
    <module>ui.apps</module>
    <module>ui.apps.structure</module>
    <module>ui.config</module>
    <module>ui.content</module>
    <module>it.tests</module>
    <module>dispatcher</module>
    <module>dispatcher.ams</module>
    <module>dispatcher.cloud</module>
    <module>ui.tests</module>
    <module>fonts</module>
  </modules>
  

  Mappen Fonts innehåller alla anpassade teckensnitt.

 7. Checka in den uppdaterade koden och köra pipeline för att distribuera teckensnitten i Cloud Servicen.

 8. (Valfritt) Öppna kommandotolken, navigera till den lokala projektmappen och kör kommandot nedan. Teckensnitten paketeras i en .jar-fil tillsammans med relevant information. Du kan använda .jar-filen för att lägga till anpassade teckensnitt i en lokal utvecklingsmiljö i Forms Cloud Service.

  mvn clean install
  

Lägga till anpassade teckensnitt i den lokala Forms Cloud Service-utvecklingsmiljön

 1. Starta den lokala utvecklingsmiljön.

 2. Navigera till <aem install directory>/crx-quickstart/install mapp.

 3. Placera <jar file contaning custom fonts and relevant deployment code>.jar till installationsmappen. Om du inte har .jar-filen följer du anvisningarna i Lägga till anpassade teckensnitt i din as a Cloud Service Forms-miljö för att generera filen.

 4. Kör Dörrbaserad SDK-miljö

  OBSERVERA

  När du distribuerar en uppdaterad .jar-fil med anpassade teckensnitt till den lokala utvecklingsmiljön startar du om den dockningsbaserade SDK-miljön.

På denna sida