Konfiguration

Följande problem kan uppstå när du konfigurerar en Cloud Service:

Forms-alternativet är inte tillgängligt

The Forms är inte tillgängligt på Navigation sida.

Forms-alternativet är inte tillgängligt

Aktivera Forms alternativ:

  1. Logga in på Cloud Manager

  2. Hitta ditt program och klicka på Forms-alternativet är inte tillgängligt ikon. Den öppnar sidan Redigera program för ditt program.

  3. Öppna Solutions & Add-ons -fliken.

  4. Välj Forms och klicka Save.

    Välj alternativet Forms

  5. Skapa och run både rörledningar för produktion och icke-produktion.

När rörledningen har byggts och driftsatts FormsNavigation sida.

Det gick inte att skapa pipeline

Användarna kan inte köra byggpipeline. Pipelinen fungerar inte när den har körts ett tag.

Du löser problemet genom att öppna Cloud Manager och välja Update för din miljö och kör pipeline.

På denna sida