Hantera koppling för enhetlig lagring för AEM Forms

Du kan använda Unified Storage Connector för att ansluta AEM Forms till externa datalager.

Du kan till exempel fylla i värden för fält i ett anpassat formulär och skicka det till ett AEM arbetsflöde. Du kan konfigurera AEM arbetsflöden ytterligare för att lagra data i en extern lagringsplats, till exempel Microsoft Azure-lagringsservern. Använd Unified Storage Connector för att skapa en anslutning mellan AEM arbetsflöden och det externa lagringsutrymmet.

Ansluta AEM arbetsflöden med en Microsoft Azure-lagringsserver

Skapa en Azure-lagringskonfiguration och referera till den konfigurationen med Unified Storage Connector. Du kan sedan konfigurera AEM arbetsflödesmodeller för att externalisera datalagringen för att ansluta dem till en Azure-lagringsserver.

Skapa Azure lagringskonfiguration

Innan du utför dessa steg måste du se till att du har en Azure lagringskonto och en åtkomstnyckel för att auktorisera åtkomst till Azure lagringskonto.

Utför följande steg för att skapa en Azure lagringskonfiguration:

 1. Navigera till Tools > Cloud Services > Azure Storage.
 2. Välj en mapp för att skapa konfigurationen och tryck på Create.
 3. Ange en rubrik för konfigurationen i dialogrutan Title fält.
 4. Ange namnet på Azure lagringskonto i Azure Storage Account fält.
 5. Ange nyckeln för åtkomst till Azure-lagringskontot i Azure Access Key fält och knacka Save.

Konfigurera koppling för enhetlig lagring för AEM arbetsflöden

Så här konfigurerar du Unified Storage Connector för AEM arbetsflöden:

 1. Navigera till Tools > Forms > Unified Storage Connector.

 2. I Workflow avsnitt, Välj Azure från listrutan Lagring.

 3. Ange konfigurationssökväg för Azure-lagringskonfigurationen i Storage Configuration Path fält.

 4. Tryck Publish och sedan trycka Save för att spara konfigurationen.

Konfigurera en AEM arbetsflödesmodell för extern datalagring

Utför följande steg för att konfigurera en AEM arbetsflödesmodell för en extern datalagring:

 1. Navigera till Tools > Workflow > Models.
 2. Välj ett modellnamn och tryck Edit.
 3. Tryck på ikonen Sidinformation och tryck på Open Properties.
 4. Välj Externalize workflow data storage.
 5. Tryck Save & Close för att spara egenskaperna.
OBSERVERA

Alternativen för att spara steget Tilldela uppgift som utkast och för att hämta historiken för steget Tilldela uppgift inaktiveras när du konfigurerar en AEM arbetsflödesmodell för extern datalagring.

Riktlinjer för AEM arbetsflöden för extern datalagring

Nedan följer några riktlinjer när du använder AEM arbetsflöden och lagrar data till externa datalager, som Microsoft Azure-lagringsservern:

 • Använd variabler för att lagra data när du definierar in- och utdatafiler och bilagor i arbetsflödesmodellstegen. Markera inte Relative to Payload och Available at an absolute path alternativ. The Relative to Payload och Available at an absolute path visas inte automatiskt när du konfigurera en AEM arbetsflödesmodell för extern datalagring.

 • Använd variabler för att lagra datafiler och bilagor när du skickar ett anpassat formulär till ett AEM arbetsflöde. Markera inte Relative to Payload när du skickar ett anpassat formulär till ett AEM arbetsflöde. The Relative to Payload alternativet visas inte automatiskt när du konfigurera en AEM arbetsflödesmodell för extern datalagring.

 • Använd inte ett anpassat AEM arbetsflödessteg i en arbetsflödesmodell för att lagra data i CRX DE-databasen.

 • När du konfigurera en AEM arbetsflödesmodell för extern datalagringska du inte skapa anpassade kolumner för AEM Inkorg eftersom värdena för de anpassade kolumnerna inte hämtas om arbetsobjektet i AEM Inkorg tillhör ett arbetsflöde som är markerat för extern lagring.

På denna sida