Konfigurera Microsoft® Dynamics 365 eller Salesforce för AEM Forms

Version Artikellänk
AEM 6.5 Klicka här
AEM as a Cloud Service Den här artikeln

Experience Manager Forms Dataintegrering innehåller Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce molntjänster för att integrera adaptiva formulär med formulärdatamodeller. Den adaptiva Forms kan sedan interagera med Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce servrar för att möjliggöra arbetsflöden. Till exempel:

 • Skriv data i Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce om inlämning av anpassade blanketter.
 • Skriv data i Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce via anpassade entiteter som definierats i formulärdatamodellen och omvänt.
 • Fråga Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce för data och förifylla Adaptive Forms.
 • Läs data från Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce server.

Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce molntjänster och formulärdatamodeller är tillgängliga direkt i AEM Forms Server efter skapa ett utvecklingsprojekt för Forms baserat på Experience Manager-arkitypen.

OBSERVERA

Microsoft® Dynamics 365 och Salesforce molntjänster och formulärdatamodeller är bara tillgängliga när du konfigurerar en Experience Manager Forms som Cloud Service projekt baserat på AEM 30 eller senare.

Konfigurera Salesforce molntjänst

Innan du konfigurerar Salesforce molntjänster, se till att du utför följande uppgifter:

 • Skapa en ansluten OAuth-aktiverad Salesforce program. När du skapar de anslutna Salesforce anger du återanrops-URL i följande format:

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  Där server och port refererar till värdnamnet och portnumret för AEM Forms Server.

 • När du skapar den anslutna Salesforce program, ange full och offline_access som värden för OAuth-omfånget.

 • Notera värdena för klient-ID:t (kallas konsumentnyckel) och klienthemlighet (kallas konsumenthemlighet) för det anslutna programmet.

Utför följande steg för att konfigurera Salesforce molntjänst:

 1. På AEM Forms författarinstans, navigera till Tools hammare > Cloud Services > Data Sources. I listan över tillgängliga omslutningsmappar finns en mapp med den rubrik som har angetts för DappTitle while generera AEM arkivtypprojekt.
 2. Tryck på mappnamnet och välj Salesforce Cloud Config och trycka Properties.
 3. I Authentication Settings tab:
  1. Ange Salesforce Domänens URL i Host fält. Till exempel: [Domännamn].my.salesforce.com.
  2. Ange klient-ID (kallas konsumentnyckel) och klienthemlighet (kallas konsumenthemlighet) för det anslutna programmet.
  3. Ange full offline_access (full och offine_access värden avgränsade med blanksteg) i Authorization Scope fält.
  4. Tryck på Connect to OAuth. Du omdirigeras till Microsoft® Dynamics inloggningssida.
  5. Logga in med Salesforce autentiseringsuppgifter och acceptera för att tillåta molntjänstkonfigurationen att ansluta till Salesforce service. Om anslutningen lyckas omdirigeras du till Salesforce konfigurationssida för molntjänster, som visar ett meddelande om att molntjänsten lyckades.
 4. Tryck Save & Close för att slutföra konfigurationsinställningen.

Åtkomst direkt Salesforce Formulärdatamodell

A Salesforce Formulärdatamodellen är tillgänglig direkt i dialogrutan AEM Forms Server efter skapa ett utvecklingsprojekt för Forms baserat på Experience Manager-arkitypen.

Om du vill komma åt formulärdatamodellen går du till Adobe Experience Manager > Forms > Data Integrations. Listan med tillgängliga mappar innehåller en mapp med den titel som angetts för DappTitle while generera AEM arkivtypprojekt. Tryck på mappnamnet och välj Salesforce Data Model och tryck på Redigera Redigera om du vill visa formulärdatamodellen.

När du har konfigurerat Salesforce Konfigurationstjänst för molnetkan du integrera adaptiva formulär direkt Salesforce Datamodell.

Konfigurera Microsoft® Dynamics 365 molntjänst

Innan du konfigurerar Microsoft® Dynamics 365 molntjänst, se till att du utför följande uppgifter:

 • Registrera en ansökan för Microsoft® Dynamics 365 med Azure Active Directory. När du skapar de anslutna Microsoft® Dynamics 365 anger du svars-URL:erna i följande format:

  https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  

  Där server och port refererar till värdnamnet och portnumret för AEM Forms Server.

 • Notera värdena för klient-ID (kallas även program-ID) och klienthemlighet för det anslutna programmet.

Utför följande steg för att konfigurera Microsoft® Dynamics 365 molntjänst:

 1. På AEM Forms författarinstans, navigera till Tools hammare > Cloud Services > Data Sources. I listan över tillgängliga omslutningsmappar finns en mapp med den rubrik som har angetts för DappTitle while generera AEM arkivtypprojekt.
 2. Tryck på mappnamnet och välj Microsoft® Dynamics 365 Cloud Config och trycka Properties.
 3. I Authentication Settings tab:
  1. Ange värdet för Service Root fält. Gå till Dynamics-instansen och navigera till Resurser för utvecklare om du vill visa värdet för fältet Tjänstrot. Till exempel, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

  2. Ange klient-ID (kallas program-ID) och klienthemlighet för det anslutna programmet.

  3. Ersätt {tenant} med ett klient-ID i OAuth URL, Refresh Token URL och Access Token URL fält.

  4. Ange URL för dynamicinstansen i Resource fält att konfigurera Microsoft® Dynamics med en formulärdatamodell. Använd tjänstens rot-URL för att härleda Dynamics-instansens URL. Till exempel, https://<tenant-name>.dynamics.com.

  5. Ange openid i Authorization Scope fält för auktoriseringsprocess på Microsoft® Dynamics 365.

  6. Logga in med Microsoft® Dynamics 365 autentiseringsuppgifter och acceptera för att tillåta molntjänstkonfigurationen att ansluta till Microsoft® Dynamics 365 service. Om anslutningen lyckas omdirigeras du till Microsoft® Dynamics 365 konfigurationssida för molntjänster, som visar ett meddelande om att molntjänsten lyckades.

 4. Tryck Save & Close för att slutföra konfigurationsinställningen.

Åtkomst direkt Microsoft® Dynamics 365 Formulärdatamodell

A Microsoft® Dynamics 365 Formulärdatamodellen är tillgänglig direkt i dialogrutan AEM Forms Server efter skapa ett utvecklingsprojekt för Forms baserat på Experience Manager-arkitypen.

Om du vill komma åt formulärdatamodellen går du till Adobe Experience Manager > Forms > Data Integrations. Listan med tillgängliga mappar innehåller en mapp med den titel som angetts för DappTitle while generera AEM arkivtypprojekt. Tryck på mappnamnet och välj Microsoft® Dynamics 365 Data Model och tryck på Redigera Redigera om du vill visa formulärdatamodellen.

När du har konfigurerat Microsoft® Dynamics 365 Konfigurationstjänst för molnetkan du integrera adaptiva formulär direkt Microsoft® Dynamics 365 Datamodell.

På denna sida