Konfigurerar omdirigeringssida

Formulärförfattare kan konfigurera en sida för varje formulär som formuläranvändarna omdirigeras till efter att de har skickat in formuläret.

  1. Markera en komponent i redigeringsläget och klicka sedan på fältnivå > Adaptive Form Container och klicka sedan på cmppr.

  2. Klicka på Submission.

  3. Ange URL:en för omdirigeringssidan under Redirect URL/Path i Submission -avsnitt.

  4. Under Skicka-åtgärd kan du som alternativ konfigurera parametern som ska skickas till omdirigeringssidan för slutpunktsåtgärden Skicka till REST.

    Omdirigeringssidkonfiguration

    Omdirigeringssidkonfiguration

Formulärförfattare kan använda följande parametrar som skickas till sidan Tack. För alla tillgängliga Skicka-åtgärder status och owner parametrar skickas. Förutom dessa två parametrar skickas ytterligare några parametrar för följande Skicka-åtgärder:

På denna sida