Introduktion till formulärsekvenser i flera steg

Med adaptiva Forms kan man enkelt skapa datainhämtning i flera steg. Den har inbyggt stöd för att skapa flera paneler och koppla ihop varje panel med olika navigeringsmönster. Formulärförfattare kan gruppera formulärfält i logiska avsnitt och representera en grupp som en panel. Den övergripande navigeringen mellan paneler styrs med hjälp av panellayouten. Författare kan välja att ordna paneler i olika layouter, t.ex. placera sekventiellt med hjälp av guidelayouten eller på ett tillfälligt sätt med hjälp av fliklayouten. Mer information om panellayouter finns i Layoutfunktioner i Adaptive Forms.

I en typisk miljö för ifyllnad av formulär finns det fler steg än att bara hämta in data. En fullständig inlämning av formulär kan omfatta andra steg, som att signera formuläret digitalt, verifiera den information som fylls i formuläret, bearbeta betalningar och så vidare. Det skiljer sig från fall till fall.

Om ditt användningsfall kräver en uppsättning steg för datainhämtning eller det finns bestämmelser som kräver att vissa steg följs, Experience Manager Forms ger ett sätt att genomdriva den gemensamma strukturen i alla formulär. Den medföljande implementeringen av formulärstrukturen definierar stegsekvensen för ett formulär. Exempel på en formulärsekvens i flera steg

Exempel på en formulärsekvens i flera steg

Låt oss ta ett exempel där du måste skapa en sekvens för att fylla i, verifiera, signera och bekräfta ett formulär. Så här skapar du en sådan sekvens:

 1. Definiera en formulärmall och lägg till en obligatorisk panel i den. Det ska finnas en panel för varje steg i sekvensen. Du kan dock inkludera underpaneler inuti en panel.

  I det här exemplet kan vi lägga till följande paneler:

  • Fill: Den innehåller formulärfält för datainhämtning. Här kan du ta med kapslade underpaneler för att skapa avsnitt för olika typer av information, t.ex. personlig, familj, ekonomi osv.
  • E-sign: Den innehåller Sign som kan användas i en XFA-baserad adaptiv form. Den tillhandahåller följande signeringstjänster:

   • Adobe Document Cloud eSign-tjänster
   • Klottra signaturer
  • Confirmation: Den innehåller Summary som visar ett meddelande som bekräftar att formuläret skickas när en användare har signerat formuläret och når steget Bekräfta (Sammanfattning) i sekvensen. Författare kan konfigurera texten i Summary , visa ett tackmeddelande, visa en länk till det genererade PDF och så vidare.

 2. Välj layouten för rotpanelen som Wizard.

 3. Slutför de återstående stegen för att skapa formulärmallen.

När du har definierat formulärsekvensen i formulärmallen kan du använda den för att skapa formulär som har den grundläggande strukturen definierad som sekvensen på plats, även om du alltid kan anpassa formuläret efter dina behov.

På denna sida