Konfigurerar omdirigeringssida

Senaste uppdatering: 2023-10-18
 • Skapat för:
 • Intermediate
  User

När en Core Components based Adaptive Formkan du dirigera om användaren till en annan webbsida eller visa ett meddelande. Så här konfigurerar du omdirigeringssidan eller tackar för meddelandet:

 1. Öppna det adaptiva formuläret för redigering.

 2. Öppna innehållsträdet och välj Guide Container.

 3. Klicka på egenskaperna för den adaptiva formulärbehållaren Egenskaper för adaptiv formulärbehållare -ikon. Dialogrutan Adaptiv formulärbehållare öppnas för att konfigurera datamodeller.

 4. Öppna Submission -fliken. Alternativ för att konfigurera en omdirigeringssida eller ett meddelande visas:

  Dialogrutan Skicka med Guide Container för att konfigurera en omdirigeringssida eller ett meddelande

  • Om du vill konfigurera en omdirigerings-URL för alternativet Skicka väljer du Redirect to URL option och ange en absolut adress eller en omdirigerings-URL eller relativ sökväg för en AEM Sites-sida.

  • Om du vill konfigurera ett anpassat meddelande eller ett tackmeddelande väljer du Show Message och ange ett meddelande i rutan Meddelandeinnehåll. Det är en RTF-ruta som du kan använda helskärmsalternativet för att visa alla tillgängliga RTF-objekt.

Formulärförfattare kan konfigurera en sida för varje formulär som formuläranvändarna omdirigeras till efter att de har skickat in formuläret.

Relaterad

Se även

På denna sida