Redigering av handelsupplevelser

Översikt

Tillägget CIF utökar AEM med e-handelsspecifika funktioner. På så sätt kan författare skapa och hantera e-handelsrelaterade upplevelser effektivt genom att få tillgång till produktdata och innehåll utan att lämna sammanhanget.

Väljare

Produkt- och kategoriväljare är modala användargränssnittsdialogrutor som ger AEM möjlighet att hitta och välja produkter eller kategorier när det behövs. Kärnkomponenter, innehållsassociation och produktmallar är de typiska områdena med konfigurationer som kräver produktkatalogdata. Väljarna har stöd för olika konfigurationsalternativ, t.ex. flerval, variantval och förval av värden.

Produktväljare

Den här väljaren gör att du kan bläddra genom katalogstrukturen eller söka i fulltext efter produkten. Produkter med variationer erbjuder en mappikon i kolumnen"Typ". När du klickar på mappikonen öppnas variationerna för den valda produkten.

Produktväljare

Om du klickar på den överordnade kategorin återgår författaren till produktnivån.

Produktväljare

Exempel på produktteaser

Teaser component without selection

Konfigurationsdialogrutan för den här komponenten kräver en produkt. CIF använder SKU:n som produktidentifierare. Författare kan antingen ange sku för hand eller klicka på mappikonen för att öppna produktväljaren. När du har valt och stängt väljaren visas namnet på den valda produkten i komponentdialogrutan

Teaser component with selection

Kategoriväljaren

Den här väljaren gör att du kan bläddra i katalogstrukturen för att hitta kategorin.

Kategoriväljaren

Exempel på karusell

Carousel-komponent utan markering

Konfigurationsdialogrutan för den här komponenten kräver 1: n kategorier. CIF använder UID/ID som kategoriidentifierare. Författare kan antingen ange UID manuellt eller klicka på mappikonen för att öppna kategoriväljaren. När du har valt och stängt väljaren visas namnet på den valda kategorin i komponentdialogrutan.

Carousel-komponent med markering

Universal Editor

Den universella redigeraren har utökat med funktioner för att komma åt realtidsdata och tillhörande produktinnehåll.

Åtkomst till produktdata

Fliken Resurser i redigerarens sidpanel ger åtkomst till produktdata genom att välja typen Produkter. Data hämtas live från den konfigurerade slutpunkten för e-handel. Filtret är en textsökning på slutpunkten för e-handel för att hitta specifika produkter.

Sidopanel för produktdata

I motsats till resurser kan produkter läggas till på en sida (vilket skapar en produktlaserkomponent som standard) eller komponenter (som för närvarande stöds är produktteaser och produktkarusell).

Lägga till länkar i textfält med RTE

CIF-produktkatalogsidor är virtuella sidor som återges direkt. Därför går det inte att bädda in hyperlänkar som för vanliga AEM. CIF lägger till en ny åtgärd,"Commerce Links", i textredigeraren. Den här åtgärden fungerar precis som den vanliga hyperlänksåtgärden, men tillåter författare att välja en produkt eller kategori med hjälp av väljarna.

RTE

>[ !OBS!]
>
> Om både kategori och produkt väljs används produkten.

Då skapas en platshållarlänk som ersätts med en riktig länk när sidan återges.

Åtkomst till associerat produktinnehåll

Om 1:n-produkterna identifieras på en sida visas fliken "Associerat Commerce Content" automatiskt på sidopanelen. På den här fliken kan författare snabbt komma åt AEM som taggats med produkten (se förbättra produktdata med tillhörande AEM för mer information). På den här fliken finns listrutor som du kan använda för att filtrera efter innehållstyp och specifika produkter om det finns flera produkter på sidan. Att använda innehållet fungerar på samma sätt som att använda innehåll från fliken Resurser.

Sidopanel för produktdata

Förhandsgranska mellanlagrade produktdata

I Timewarp-läget i redigeraren kan författare förhandsgranska och bläddra i en AEM med mellanlagrade produktkatalogdata baserat på Timewarp-datumet.

Timewarp

Komponenterna visar en visuell indikator om det använda datumet mellanlagras.

Mellanliggande indikator

Omnisearch

Att använda Omnisearch är ett enkelt sätt för användarna att hitta AEM innehåll och produktkatalogdata med hjälp av fulltextsökning. Omnissearch kör fulltextsökning i AEM och e-handelsbackend för att hitta produktkatalogobjekt i e-handelsbackend och AEM. AEM innehåller även innehåll som taggats med produkt-/kategoridata.

Omnisearch

Resultatet grupperas efter typ.

OBSERVERA

Fulltextsökning i Omnissearch stöder inte associerade innehållsfragment. Använd SKU eller UID för att hitta associerade innehållsfragment.

På denna sida