Adobe Experience Manager as a Cloud Service och riktlinjerna för webbtillgänglighet

Det finns många sociala, ekonomiska och juridiska skäl för att se till att webbinnehåll är utformat för att vara så tillgängligt som möjligt för målgruppen, oavsett eventuella funktionshinder eller begränsningar som de har. Webbtillgänglighet med Adobe Experience Manager (AEM) as a Cloud Service är därför en allt viktigare aspekt av bra webbdesign.

Att skapa tillgängliga webbplatser och innehåll med AEM as a Cloud Service påverkar:

  • Administratörer som ansvarar för att konfigurera AEM så att hjälpmedelsfunktionerna är korrekt aktiverade.

  • Författare som använder dessa funktioner för att skapa tillgängliga webbplatser.

    Att skapa tillgängligt innehåll är en process. AEM har de funktioner som behövs, men innehållsförfattare måste se till att de följer de tekniker som krävs för att skapa tillgängligt innehåll.

  • Mallutvecklare bör också vara medvetna om sådana frågor när de implementerar webbplatsdesignen.

Adobe Experience Manager as a Cloud Service fungerar i enlighet med riktlinjerna från World Wide Web Consortium.

World Wide Web Consortium

W3C (World Wide Web Consortium) är en internationell organisation som arbetar med att utveckla webbstandarder. Deras Web Accessibility Initiative (WAI) publicerar Web Content Accessibility Guidelines.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

För att hjälpa webbdesigners och utvecklare att producera tillgängliga webbplatser publicerade Web Accessibility Initiative (WAI) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 i juni 2018.

WCAG 2.1 innehåller riktlinjer (med relaterade framgångskriterier) som beskriver tillgänglighetsnivåerna och hur man kan uppfylla dem.

WCAG 2.1 och AEM as a Cloud Service

Med Adobe Experience Manager kan författare och/eller webbplatsägare skapa webbinnehåll som uppfyller framgångskriterierna för WCAG 2.1 nivå A och nivå AA:

OBSERVERA

När du skapar din webbplats bör du bestämma den övergripande nivån som du vill att din plats ska anpassas efter.

Tillgänglighet på Adobe

Mer information finns på Adobe Accessibility Resource Center.

På denna sida