AEM Assets-tillägg för Adobe Express

Senaste uppdatering: 2023-11-18

AEM Assets-tillägg för Adobe Express ger dig direktåtkomst till resurser som lagras i AEM Assets inifrån användargränssnittet för Adobe Expressen. Du kan placera innehåll som hanteras i AEM Assets på arbetsytan Express och sedan spara nytt eller redigerat innehåll i en AEM Assets-databas. Tillägget ger följande fördelar:

 • Ökat återanvändning av innehåll genom att redigera och spara nya resurser i AEM

 • Minskar den totala tiden och arbetet med att skapa nya resurser eller skapa nya versioner av befintliga resurser

Förutsättningar

Tillstånd att få tillgång till Adobe Express och minst en miljö i AEM Assets. Miljön kan vara någon av databaserna i Assets as a Cloud Service eller Assets Essentials.

Lägg till AEM Assets-tillägg i Adobe Expressen

Gör så här för att lägga till AEM Assets-tillägg i Adobe Expressen:

 1. Öppna Adobe Expressens webbprogram.

 2. Öppna en ny tom arbetsyta genom att läsa in en ny mall eller ett projekt, eller genom att skapa en resurs.

 3. Klicka Add-ons finns i den vänstra navigeringsrutan.

 4. Ange AEM Assets i sökfältet som finns högst upp i Add-ons och klicka på AEM Assets-tillägget.

  AEM Assets-tillägg

 5. Klicka på Add. Tillägget visas i listan med Your add-ons -avsnitt. Klicka på tillägget igen för att visa innehållet i den högra navigeringsrutan. Tillägget visar en lista över databaser som du har behörighet att komma åt tillsammans med en lista över resurser och mappar som är tillgängliga på rotnivå.

  Använd sökfältet för att söka efter resurser som du behöver använda på arbetsytan.

  Söka efter resurser i AEM Assets-tillägg

  A. Välj AEM Assets-databas B. Sök efter resurser med sökfältet C. Sortera resurserna i stigande eller fallande ordning D. De resurser och mappar som är tillgängliga på den valda platsen. E. Spara ändringarna i AEM Assets

Använda AEM Assets i Adobe Express Editor

När du har lagt till AEM Assets-tillägget i Adobe Expressen kan du börja använda PNG- och JPEG-bilder som lagras i AEM Assets-databasen på arbetsytan Express. Navigera till rätt mapp och klicka på resursen för att inkludera den på arbetsytan.

Inkludera resurser från resurstillägg

Spara Adobe Expresser i AEM Assets

När du har infogat lämpliga ändringar på arbetsytan Express kan du spara den i AEM Assets-databasen.

 1. Klicka Save för att öppna Upload -dialogrutan.

 2. Ange ett namn och format för resursen. Du kan spara innehållet på arbetsytan i PNG- eller JPEG-format.

 3. Klicka på mappikonen intill Location navigera till den plats där du behöver spara resursen och klicka på Select. Namnet på mappen visas i Location fält.

 4. Klicka Upload för att överföra resursen till AEM Assets.

  Spara resurser i AEM

På denna sida