Använd regeluppsättningar för att omforma URL:er

Du kan distribuera regeluppsättningar i Dynamic Media för att omvandla URL:er. Regeluppsättningar är instruktioner skrivna i ett skriptspråk (t.ex. JavaScript) som utvärderar XML-data och utför vissa åtgärder om dessa data uppfyller vissa villkor. Varje regel består av minst ett villkor och minst en åtgärd. En regel utvärderar XML-data mot villkoren, och om ett villkor är uppfyllt utförs rätt åtgärd. Exempel på regeluppsättningar är följande:

 • Lägga till ett MIME-typsuffix. Många tjänster och webbplatser kräver bildsuffix, som att lägga till .jpg till en URL.

 • Skapa en mappsökväg till URL:en för sökmotoroptimering.

  Se Hur Adobe Dynamic Media Classic stöder SEO.

 • Lägga till metadata i URL:en för sökmotoroptimering.

  Se Hur Adobe Dynamic Media Classic stöder SEO.

 • Ställa in innehållets disposition för att utlösa en hämtning.

 • Förenkla bildhanteringen genom att ange URL:er för personalisering. Till exempel: rgb{XX,YY,ZZ} i RTF-klart \redXX\greenYY\blueZZ

 • Begär att vissa tecken ska kodas, till exempel $, {och }och vissa tecken som ska avkodas mot ImageServer. Facebook fungerar till exempel inte så bra med URL:er som innehåller specialtecken.

  Se Ta bort specialtecken från URL-adresser.

I Dynamic Media-sammanhang kan webbplatser som använder ett XML-baserat system för att hantera resursinformation överföra XML-filer till Dynamic Media. Du kan ange en av dessa filer som förbearbetningsregeluppsättningsfil för Dynamic Media-resurser. Den här filen omstrukturerar URL-standardprotokollformatet så att det uppfyller företagslogiken i de system som integreras med Dynamic Media. Du anger en XML-fil som ska fungera som sökväg till definitionsfilen för regeluppsättningen.

FÖRSIKTIGHET

Var försiktig när du använder linjaler. kan de förhindra att Dynamic Media-innehåll visas på din webbplats.

Det finns exempelregeluppsättningar som kan hjälpa dig att skapa en egen regeluppsättning.
Se Referens för regeluppsättning.

Precis som när du skapar alla regeluppsättningar måste du se till att XML-filen är giltig innan du överför den med ett XML-valideringsprogram som xmlvalid.
Se även Felsöka regeluppsättningar.

Kontrollera också först att du testar regeluppsättningen i en staging-miljö som inte påverkar produktionsmiljön.
Produktionsmiljöer och staging-miljöer kräver normalt olika inloggningar.

Se Adobe Dynamic Media Classic-datorprogram för inloggningsinformation.

Se även Använda"resurs" i stället för"is"-bild i en regeluppsättning.

Distribuera XML-regeluppsättningar

 1. Öppna Dynamic Media Classic desktop applicationoch logga sedan in på ditt konto.

  Dina autentiseringsuppgifter och inloggningsuppgifter tillhandahölls av Adobe vid tidpunkten för etableringen. Kontakta kundsupport om du inte har den här informationen.

 2. Överför regeluppsättningsfilen genom att göra följande:

  • Välj Upload.
  • Upload sida, nära det övre vänstra hörnet, markera Browse.
  • I Open bläddra till regeluppsättningsfilen (XML).
  • Markera filen och välj Open.
  • Till höger på sidan Upload väljer du en målmapp för regeluppsättningsfilen.
  • Kontrollera att Publicera efter överföring är markerat längst ned på sidan.
  • Välj Submit Upload.
  • Välj Jobs för att kontrollera överföringsjobbets status. När Status kolumn på Job fortsätter sidan till nästa steg.
 3. Navigera i navigeringsfältet nära sidans överkant till Setup > Application Setup > Publish Setup > Image Server.

 4. Image Server Publish sida, under Catalog Management grupp, leta upp Rule Set Definition File Path väljer Select.

 5. Select Rule Set Definition File (XML) bläddrar du till regeluppsättningsfilen och väljer sedan i det nedre högra hörnet av sidan Select.

 6. Välj Close.

 7. Kör ett Image Server-publiceringsjobb.

  Regeluppsättningsvillkoren tillämpas på begäranden till Dynamic Media Image-servrar.

  Om du ändrar regeluppsättningsfilen tillämpas ändringarna omedelbart när du överför och publicerar den uppdaterade regeluppsättningsfilen igen.

På denna sida