Flash-tittare som slutar svara

Från och med den 31 januari 2017 upphör stödet för Flash viewer Platform officiellt.

Se Referenshandbok för Dynamic Media Viewer för de senaste visningsprogrammen som stöds.

På denna sida