Slutet av DHTML-visningsprogrammet

Från och med den 31 januari 2014 är DHTML-visningsprogramplattformen officiellt utgånget.

Se Referenshandbok för Dynamic Media Viewer för de senaste visningsprogrammen som stöds.

På denna sida