Strukturträd för innehållsfragment

Senaste uppdatering: 2023-11-16

Använd funktionen Strukturträd i Content Fragment Editor i AEM för att bättre förstå rubriklöst innehåll.

OBSERVERA

Innehållsfragment är en webbplatsfunktion, men lagras som Resurser.

Det finns två redigerare för att skapa innehållsfragment. I det här avsnittet beskrivs den ursprungliga redigeraren, som du i första hand kommer åt från Resurser konsol. Se dokumentationen för Sites, Content Fragments - Authoring, om du vill ha information om den nya redigeraren (finns huvudsakligen i Innehållsfragment konsol).

I redigeraren för innehållsfragment kan du välja ikonen för strukturträdet:

Strukturträdet för innehållsfragment på sidpanelen

Då öppnas en representation av fragmentets struktur i den vänstra rutan. Med detta kan du navigera genom och till refererade fragment. Om du markerar en referens öppnas fragmentet för redigering.

OBSERVERA

Med hjälp av vägbeskrivningarna på huvudpanelen kan du gå tillbaka till startpunkten.

Exempel på strukturträd för innehållsfragment

På denna sida