Förhandsgranska - JSON-representation

När du utvecklar modeller för innehållsfragment som en del av den AEM headless-implementeringen kanske du vill visa JSON-exempelutdata för ett innehållsfragment, baserat på en modell. Om du till exempel vill få en uppfattning om hur det slutliga resultatet kommer att se ut. Detta kan vara praktiskt vid validering av modell-JSON-strukturen, kanske med standardexempelinnehåll per datatyp.

Använda Förhandsgranska ikon:

Innehållsfragmentsredigeraren - fliken Förhandsgranska

Du kan visa JSON-representationen av det aktuella fragmentet. Till exempel:

Innehållsfragmentredigerare - förhandsgranskning av ett fragment

På denna sida