Toegang voor gasten tot Brand Portal

De Experience Manager Assets Brand Portal verleent gasttoegang tot het portaal. Een gastgebruiker heeft geen geloofsbrieven nodig om het portaal in te gaan en heeft toegang tot de openbare activa (en inzamelingen) van het portaal. De gebruikers in de gastzitting kunnen activa aan lichtbak (privé inzameling) toevoegen en het zelfde downloaden tot hun zitting duurt, die 2 uren vanaf het begin van de zitting is tenzij de gastgebruiker aan End Session verkiest.

Gasttoegang biedt organisaties de mogelijkheid om goedgekeurde middelen snel te delen met het beoogde publiek op schaal zonder dat ze aan boord hoeven te zijn. Brand Portal 6.4.2 en hoger is uitgerust om meerdere gelijktijdige gastgebruikers te bedienen, wat 10% van de totale gebruikersquota per organisatie is. Door gasttoegang toe te staan, bespaart u tijd om scores van gebruikers met beperkte functionaliteit op Brand Portal te beheren en aan boord te hebben.
Organisaties kunnen toegang voor gasten in Brand Portal-account van de organisatie inschakelen (of uitschakelen) met de optie Allow Guest Access van Access-instellingen in het deelvenster met beheergereedschappen.

Beginnen met gastsessie

Als u Brand Portal anoniem wilt invoeren, selecteert u Click here voor Guest Access? in het welkomstscherm van Brand Portal. Voer de beveiligingscontrole van Captcha in om toegang te verlenen tot het gebruik van de Brand Portal.

Duur gastsessie

Een gastgebruikerssessie blijft 15 minuten actief.
Dit betekent dat de staat van Lightbox 15 minuten van de tijd van het zittingsbegin wordt bewaard, en na dat de huidige gastzitting opnieuw begint zodat wordt de staat Lichtbak verloren.

Bijvoorbeeld, meldt een gastgebruiker zich bij 1500 uren aan Brand Portal en voegt activa aan Lightbox voor download toe om 15:05 uur. Als de gebruiker de Lightbox-verzameling (of de bijbehorende middelen) niet vóór 15:15 uur downloadt (binnen 15 minuten na aanmelding), moet de gebruiker de sessie opnieuw starten. De Lightbox is leeg, wat betekent dat de geüploade elementen niet meer beschikbaar zijn als de sessie verloren is gegaan.

Gelijktijdige gastsessies toegestaan

Het aantal gelijktijdige gastsessies is beperkt tot 10% van de totale gebruikersquota per organisatie. Het betekent voor een organisatie met gebruikersquota van 200, maximaal 20 gastgebruikers kunnen tezelfdertijd werken. De 21ste gebruiker wordt ontzegd toegang, en kan als gast slechts toegang hebben als de zitting van om het even welke 20 actieve gastgebruikers beëindigt.

OPMERKING

Brand Portal verzendt geen melding als het aantal gebruikers met licentie de contractueel vastgelegde waarde (quota) overschrijdt. Bovendien worden de activiteiten van de gebruikers met een licentie niet beperkt.

Gebruikersinteractie Gast met Brand Portal

Bij het ingaan van de Brand Portal als gast, kunnen de gebruikers alle activa en omslagen zien die openbaar of met gastgebruikers exclusief worden gedeeld. Deze weergave is de weergave alleen voor inhoud. In deze weergave worden elementen in de kaart-, lijst- of kolomindeling weergegeven.

Nochtans, zien de gastgebruikers de omslagboom (beginnend van de wortelomslag) en de gedeelde omslagen die binnen hun respectieve ouderomslagen bij het aanmelden bij Brand Portal worden geschikt, als de beheerders de configuratie van de Hiërarchie van de Omslag hebben toegelaten.

Deze bovenliggende mappen zijn de virtuele mappen en er kunnen geen handelingen op worden uitgevoerd. U kunt deze virtuele mappen herkennen met een vergrendelingspictogram.

In tegenstelling tot de gedeelde mappen zijn er geen actietaken zichtbaar bij het aanwijzen of selecteren van deze taken in Card View. Overview wordt weergegeven bij het selecteren van een virtuele map in Column View en List View.

OPMERKING

De standaardminiatuur van de virtuele mappen is de miniatuurafbeelding van de eerste gedeelde map.

View Settings optie staat de gastgebruikers toe om kaartgrootte in Card View of kolommen aan vertoning binnen aan te passen List View.

Met de Content tree kunt u de hiërarchie van elementen doorlopen.

Brand Portal biedt gastgebruikers de optie Overview om Asset Properties geselecteerde elementen/mappen weer te geven. De optie Overview is zichtbaar:

 • Selecteer bovenaan op de werkbalk een middel/map.
 • In de vervolgkeuzelijst selecteert u de spoorkiezer.

Als gebruikers de optie Overview selecteren terwijl een element/map is geselecteerd, kunnen ze de titel, het pad en het tijdstip zien waarop het element wordt gemaakt. Terwijl de gebruiker op de pagina met elementdetails de optie Overview selecteert, de metagegevens van het element kan bekijken.

Navigation met de optie in het linkerspoor kunt u van bestanden naar verzamelingen navigeren en in de gastsessie teruggaan, zodat gebruikers door elementen in bestanden of verzamelingen kunnen bladeren.

Filter gastgebruikers kunnen middelenbestanden en mappen filteren met behulp van zoekvoorspelden die door de beheerder zijn ingesteld.

Mogelijkheden voor gastgebruikers

Gastgebruikers hebben toegang tot openbare middelen op Brand Portal en hebben ook weinig beperkingen, zoals verder wordt besproken.

Gastgebruikers kunnen:

 • Open alle openbare mappen en verzamelingen die voor alle Brand Portal-gebruikers zijn bedoeld.
 • Blader door leden, detailpagina en bekijk de volledige elementenweergave van de leden van alle openbare mappen en verzamelingen.
 • Middelen zoeken in openbare mappen en verzamelingen.
 • Elementen toevoegen aan lichtbakverzameling. Deze veranderingen in de inzameling blijven tijdens de zitting bestaan.
 • Download elementen rechtstreeks of via lichtbakverzameling.

Gastgebruikers kunnen dit niet:

 • Maak verzamelingen en opgeslagen zoekopdrachten of deel deze verder.
 • Toegang tot de instellingen voor mappen en verzamelingen.
 • Elementen delen als koppelingen.

Elementen downloaden in gastsessie

Gastgebruikers kunnen elementen die algemeen of exclusief met gastgebruikers worden gedeeld, rechtstreeks downloaden op Brand Portal. Gastgebruikers kunnen ook elementen toevoegen aan Lightbox (openbare verzameling) en de verzameling Lightbox downloaden voordat hun sessie verloopt.

Gebruik het downloadpictogram van:

 • Miniaturen van snelle handelingen die worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op het element of de verzameling plaatst
 • De werkbalk bovenaan, die wordt weergegeven bij het selecteren van het element of de verzameling

Als u Enable download acceleration selecteert in Download dialoogvenster, kunt u de downloadprestaties verbeteren.

Bezoekerssessie afsluiten

Om een gastzitting weg te gaan, gebruik End Session van de opties beschikbaar in de kopbal. Nochtans, als browser lusje-gebruikt voor gast zitting-inactief dan de zitting na twee uren van inactiviteit automatisch verloopt.

Bewaking van activiteiten van gastgebruikers

Beheerders kunnen de interactie van gastgebruikers met de Brand Portal controleren. Rapporten die in Brand Portal worden gegenereerd, kunnen belangrijke inzichten bieden in activiteiten van gastgebruikers. Het Download-rapport kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het aantal elementen bij te houden dat door de gastgebruiker is gedownload. User Logins het rapport kan informeren wanneer de gastgebruiker het laatst bij het portaal en de frequentie van logins in een gespecificeerde duur het programma heeft geopend.

Op deze pagina