Snabba upp nedladdningen av Brand Portal

Senaste uppdatering: 2023-11-28
 • Skapat för:
 • User

Med Adobe Experience Manager Assets Brand Portal kan du förbättra hämtningsprestanda för stora filer genom att integrera med IBM® Aspera Connect, som är ett program som installeras vid behov. Programmet använder tillverkarspecifik teknik för att ta bort TCP-omkostnader och förbättrar överföringshastigheten för resursfilerna. Integreringen ger en förbättrad nedladdningsupplevelse.

OBSERVERA

Nedladdningshastigheten varierar för användarna eftersom den beror på t.ex. nätverkets bandbredd, serverns latens och klienternas geografiska placering.

The Fast Download är som standard aktiverat, vilket avsevärt minskar tiden det tar att hämta önskade resursfiler från Brand Portal.

Förutsättningar för att snabba upp filnedladdningen

Om du vill hämta filerna snabbare bör du göra följande:

 • Navigera till Tools > Download och verifiera att Fast Download konfigurationen är aktiverad i Download Settings.
 • Kontrollera att port 33001 (både TCP och UDP) är öppen i brandväggen.
 • Installera IBM® Aspera Connect 3.9.9 i webbläsarens tillägg med administratörsbehörighet (IBM® Aspera Connect Downloads).
OBSERVERA

Det finns ett känt problem med IBM® Aspera Connect. Snabb nedladdning fungerar inte med IBM® Aspera Connect version 3.10 och senare.

Hämta domäner

Nedan följer hämtningsdomänerna för olika platser:

Regionkod Domän
NA OR1 downloads-na1.brand-portal.adobe.com
NA VA5 downloads-na2.brand-portal.adobe.com
EMEA LON5 downloads-emea1.brand-portal.adobe.com
APAC SIN2 downloads-apac1.brand-portal.adobe.com

Exempel på nedladdningsprestanda med filaccelerator

I följande tabell visas hämtningsprestanda för en fil som är 2 GB med filhämtningsacceleratorn Aspera Connect:

Resultatet som observeras varierar beroende på faktorer som nätverksbandbredd, serverfördröjning och klientplacering, eftersom Brand Portal-servern är i Oregon (USA).

Klientplats Latens mellan klient och server (millisekunder) Snabba upp med Aspera Connect File Transfer Accelerator (MBps) Det tar tid att hämta en fil som är 2 GB med Aspera File Transfer Accelerator (sekunder)
Västra USA (N. Kalifornien) 18 36 57
Västra USA (Oregon) 42 36 57
USA (N. Virginia) 85 35 58
APAC (Tokyo) 124 36 57
Noida (Indien) 275 13.36 153
Sydney 175 29 70
London 179 35 58
Singapore 196 34 60

Hämta resurser

Så här hämtar du resurser snabbare från Brand Portal:

 1. Logga in på din Brand Portal-klient. Som standard är Files öppnas som innehåller alla publicerade resurser och mappar.

  Gör något av följande:

  • Markera de resurser eller mappar som du vill hämta. Klicka på knappen Download -ikon.

   select-multiple-assets

  • Om du vill hämta särskilda återgivningar av en resurs håller du pekaren över resursen och klickar på Download -ikonen finns i miniatyrbilderna för snabbåtgärder.

   select-asset

 2. The Download öppnas en dialogruta där alla markerade resurser visas.

  Om du vill bevara mapphierarkin i Brand Portal när du hämtar resurser väljer du Create separate folder for each asset kryssruta.

  Nedladdningsknappen visar antalet markerade objekt. När du är klar med reglerna klickar du på Download items. Mer information om hur du använder regler finns i ladda ned resurser.

  download-dialog

 3. Som standard är Fast Download inställningen är aktiverad i Download Settings. Därför visas en bekräftelseruta där du kan hämta resurser med IBM® Aspera Connect.

  Om du hämtar resurserna för första gången och inte har IBM® Aspera Connect installerat i webbläsaren, eller om den befintliga versionen är inaktuell, uppmanas du att installera Aspera Download Accelerator (https://www.ibm.com/docs/en/aspera-connect/3.9.9).

 4. Installera Aspera Connect Client

  Om du vill installera installationsprogrammet för IBM® Aspera Connect-klienten kör du installationsprogrammet från MSI-filen för IBM® Aspera Connect-klientprogrammet och följer installationsguiden.

 5. När klienten har installerats uppdaterar du webbläsarsidan och startar hämtningsstegen igen.

 6. För att fortsätta använda Fast Download, klicka Allow. Alla valda återgivningar hämtas i en zip-mapp med IBM® Aspera Connect.

  När hämtningen är klar visas en dialogruta där resurserna hämtas till användarens system.

  Om du inte vill använda IBM® Aspera Connect klickar du på Deny. If Fast Download nekas eller misslyckas fyller systemet i ett felmeddelande. Klicka på Normal Download om du vill fortsätta hämta resurserna.

OBSERVERA

Om Fast Download inställningen är inaktiverad av administratören. De valda återgivningarna hämtas direkt till en zip-mapp utan att IBM® Aspera Connect används.

Använda filacceleratorn i webbläsaren Microsoft® Edge

Microsoft® Edge körs i EPM (Enhanced Protected Mode) som förhindrar kommunikation med Aspera Connect-servern, samtidigt som den finns i samma privata nätverk eller med en betrodd plats. Därför visas ett popup-fönster varje gång en anslutning till servern upprättas.

Om du vill använda accelererad nedladdningsfunktion på Microsoft® Edge tar du bort Brand Portal webbplats från listan över tillförlitliga webbplatser.

 1. Öppna Kontrollpanelen (Window key + X väljer Control Panel).
 2. Gå till Network and Internet > Internet Options. Klicka på Security -fliken.
 3. Klicka på Trusted sites zone och sedan klicka Sites.
 4. Ta bort Brand Portal webbplats från listan.

Inställningar för Aspera Connect-klient

Det finns några användbara inställningar som du kan ange i inställningarna för IBM® Aspera Connect Client genom att högerklicka på ikonen och välja Preferences.

Du kan ange standardplats för hämtning.

Dessutom kan Aspera Connect-klienten markeras så att den startar automatiskt när datorn startas så att anslutningsklienten körs och kan ladda ned snabbare.

Felsöka problem med nedladdningsacceleration

Om det inte går att hämta acceleration kan du prova med följande förslag:

 1. Kontrollera att portar inte är blockerade. Använd Google Search för att hitta alternativ som gör att du kan kontrollera om portar blockeras, beroende på vilket operativsystem som används.

  Om portarna inte fungerar som de ska ska du kontakta ditt nätverksteam och se till att porterna 33001 (både TCP och UDP) inte blockeras i brandväggen.

 2. Om portarna är OK kontrollerar du om nätverket inte är långsamt genom att mäta tillgänglig bandbredd med https://www.speedtest.net/.

  Om bandbredden är några få (1-10 Mbit/s) eller i kbit/s använder du inställningarna för Aspera och försöker begränsa bandbredden till den tillgängliga bandbredden.

 3. Om ingen av ovanstående felsökningssteg fungerar avmarkerar du alternativet Aktivera acceleration för hämtning och använder den normala nedladdningen.

På denna sida