Administrera användaråtkomst på Brand Portal

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Admin

Adobe Experience Manager Assets Brand Portal 6.4.2 och senare ger administratörer behörighet att konfigurera gäståtkomst och göra det möjligt för användare att begära åtkomst till Brand Portal från sin organisation. Dessa konfigurationer har tillhandahållits som Access Settings konfigurationer på administrationspanelen. Båda inställningarna är inaktiverade som standard.

A Konfiguration för att tillåta gäståtkomst på Brand Portal med Guest Access? på Brand Portal välkomstskärm. (Standard är inaktiverat)

B Konfiguration som tillåter användare att begära åtkomst till Brand Portal med Need access? på Brand Portal välkomstskärm. (Standard är inaktiverat)

Tillåt gäståtkomst

Genom att tillåta gäståtkomst kan användarna få åtkomst till offentliga resurser utan att behöva logga in på Brand Portal.
Administratören måste utföra följande steg för att tillåta gäståtkomst:

 1. Välj AEM logotyp för att öppna administrationsverktygen i verktygsfältet högst upp.
 2. Välj Access att öppna Access Settings sida.
 3. Aktivera Allow Guest Access konfiguration.
 4. Save ändringarna.
 5. Logga ut för att ändringarna ska börja gälla.

Tillåt användare att begära åtkomst

Administratörer kan tillåta användare i organisationen att begära åtkomst till Brand Portal från välkomstskärmen. Administratörer måste dock aktivera Allow Users to Request Access så att länken för åtkomstbegäran visas på välkomstskärmen.

För att organisationsanvändare ska kunna begära åtkomst från Brand Portal måste administratörerna:

 1. Välj AEM logotyp för att öppna administrationsverktygen i verktygsfältet högst upp.
 2. Välj Access att öppna Access Settings sida.
 3. Aktivera Allow Users to Request Access konfiguration.
 4. Save ändringarna.
 5. Logga ut för att ändringarna ska börja gälla.

På denna sida