Testning - när och med vem?

Olika roller kan vara involverade i testningen och i olika faser av projektutvecklingen.

Testteam Ansvarig för... När...
Utvecklingsgruppen Utvecklingsteamet ansvarar för dina enhetstester och vissa integreringstester. Dessa tester är först i kedjan, men de kommer att upprepas/utökas under utvecklingen.
Kvalitetssäkringsgrupp

Du behöver ett kvalitetssäkringsteam (oavsett storlek) för funktions- och prestandatester.

Det här är neutrala, dedikerade testare - en gyllene regel för programvara säger alltid att en utvecklare aldrig ska testa sitt eget arbete.

Medlemmarna i det här teamet kan hämtas från Day-projektteamet, partnern och/eller ditt kundteam.

Den första funktionsreleasen ska göras tillgänglig för testarna (så snart som är realistiskt möjligt). Även om en tidig interimsrelease kan generera många buggar kan den ge tidig respons på viktiga problem.

Kundtestteam

Beroende på vilken projektmodell som valts kan det vara planerat att medlemmar i kundteamet ska delta i testningen, särskilt författare från kundwebbplatsen.

Det är fördelaktigt eftersom det

  • Ger kunden en upplevelse av det projekt som utvecklas.

  • Ger tidig feedback från kunden.

  • Användarna uttrycker ofta sina krav i fråga om tidigare erfarenheter. om kunderna deltar i testningen så tidigt som möjligt ökar deras upplevelse av det nya projektet i termer av prydlig upplevelse.

Återigen är tidiga engagemang bra, men alla releaser som kunderna använder bör vara stabila, med rimlig funktionalitet.

Första intrycket är alltid viktigt.

På denna sida