Testnings- och spårningsverktyg

Testning

AEM tillhandahåller:

Här följer två testverktyg för öppen källkod:

Selen

Selenium används för funktionstestning i en webbläsare med en användare per aktivitet. Det registrerar teststeg (klickningar) som HTML-tabeller eller Java-klasser.

Mer information finns i https://www.seleniumhq.org/.

JMeter

JMeter används för att spåra förfrågningar och kan användas för funktions-, prestanda- och stresstester.

Mer information finns i https://jakarta.apache.org/jmeter/.

Det finns också många egna verktyg för att automatisera tester och hantera testplaner.

Spårning

Följande verktyg är enkelt tillgängliga. Men ett nyckelproblem i alla fall är att alla medlemmar i projektteamet - partner och kund - har tillgång till data.

Bugzilla

Ett felsökningssystem som kan konfigureras efter dina egna behov.

Kalkylblad

Även om kalkylblad inte är specifikt ett felsökningsverktyg är de ofta mis används för detta eftersom de är lätta att förstå och de flesta användare har erfarenhet av sin funktionalitet.

Om dessa används för spårning:

  • de ska vara enkla.
  • Antalet enskilda kalkylblad bör begränsas till ett minimum.
  • måste uppdateras regelbundet.
  • endast en överordnad kopia ska bevaras och alla ska veta var den överordnad kopian finns.
  • De ska vara tillgängliga för alla projektmedlemmar.
  • Om säkerhet är ett problem (ofta i stora företag) och gemensam åtkomst inte är möjlig, kan kopior distribueras så länge alla förstår att det är kopior som inte kan uppdateras.

Det finns också många egna verktyg för att spåra buggar och funktionsbehov.

På denna sida