Vilka testmiljöer behövs?

För att definiera vilka konfigurationer som ska testas bör du tänka på följande:

Utveckling - För enhet och vissa integreringstester.

Testning - För merparten av testerna.

Live - För slutresultat och stresstester. Även för godkännandetester med kunden.

Du måste också bestämma vilka instanser du behöver var (vanligtvis minst en av varje för alla testnivåer):

Författare - Den här instansen tillåter författare att ange och publicera innehåll.

Publicera - Den här instansen presenterar webbplatsen i dess publicerade form så att besökarna kan komma åt den.

Testas tillsammans med Dispatcher.

Slutligen måste den faktiska maskinvaran beaktas - alla prestandatester bör göras på ett system så nära som möjligt i konfigurationen till den slutliga livemiljön. Därför rekommenderar vi även att du delar upp projektstarten i en

Soft Launch - minskad tillgänglighet; som ger tid för prestandatester, justering och optimering under realistiska förhållanden i produktionsmiljön.

Hård start - fullständig tillgänglighet.

På denna sida