Vilka testmiljöer behövs?

Senaste uppdatering: 2023-09-15
  • Skapat för:
  • Developer

För att definiera vilka konfigurationer som ska testas bör du tänka på följande:

Utveckling - För enhetstester och vissa integreringstester.

Testning - För de flesta av testerna.

Live - För slutliga prestanda- och stresstester. Även för godkännandetester med kunden.

Bestäm vilka instanser du behöver och var (vanligtvis minst en av varje för alla testnivåer):

Upphovsman - Den här instansen tillåter författare att mata in och publicera innehåll.

Publicera - Den här instansen visar webbplatsen i dess publicerade form så att besökarna kan komma åt den.

Testad med Dispatcher.

Slutligen måste den faktiska maskinvaran beaktas - alla prestandatester bör göras på ett system så nära som möjligt i konfigurationen till den slutliga livemiljön. Därför rekommenderar vi även att du delar upp projektstarten i en

Soft Launch - Minskad tillgänglighet, vilket ger tid för prestandatester, justering och optimering under realistiska förhållanden i produktionsmiljön.

Hård start - Full tillgänglighet.

På denna sida