Spåra resultat och ge feedback

Hur och var du definierar testfallen och den testplan som blir resultatet, bestäms av dig själv. det finns många verktyg.

Oberoende av vilken metod eller vilket verktyg du väljer lagras dock den lagrade informationen:

  • Bör vara:

    • Begränsat till att spåra testfallet och dess resultat. Detta säkerställer att underhållet är okomplicerat och dokumentet kan ge en tydlig översikt över testförloppet.
    • Upprätthålls som en enda kopia som är tillgänglig för alla berörda medlemmar i projektteamet.
    • Neutral och begränsad till testresultaten. Det är projektledarens ansvar att fatta beslut om eventuella åtgärder som följer av testresultaten.
  • Får inte vara:

    • Utökad med spårningsinformation - varken buggar, nya funktioner eller uppföljningsåtgärder. Denna information bör bevaras på annat håll, men det finns också många verktyg tillgängliga.

På denna sida