SPA djupdykning

AEM SPA Editor SDK presenterades i en serie AEM Gems-sessioner. Adobe Experience Manager Gemsis är en serie tekniska djupdykningar som levereras av Adobe experter. Den här serien är värd för Adobe-tekniker och kan vara en bra guide för att få en djupare förståelse för AEM SDK för SPA på låg nivå.

Gem-sessioner

  • AEM SPA Editor - En nybörjaröversikt över SPA Editor. Om du bara börjar med SPA i AEM, börja här.
  • SPA Editor SDK Deep Dive - Part 1 - React - En djupdykning i utvecklingen av Single Page-program som kan redigeras med AEM Page Editor. Beskriver överväganden och rekommendationer om projektstrukturen, granskning av alla lager som utgör ett projekts arkitektur, rollen för AEM och SPA komponenter, struktur och viktiga JSON-fält för modellobjektet med mera!
  • SPA Editor SDK Deep Dive - Part 2 - Angular - En djup kuva i utvecklingen av Single Page-program som kan redigeras med AEM Page Editor. Beskriver överväganden och rekommendationer om projektstrukturen, granskning av alla lager som utgör ett projekts arkitektur, rollen för AEM och SPA komponenter, struktur och viktiga JSON-fält för modellobjektet med mera!

På denna sida