Övertäckningar

AEM (och tidigare CQ) har länge använt principen med övertäckningar för att kunna utöka och anpassa konsoler och andra funktioner (till exempel sidredigering).

Övertäckning är en term som kan användas i många sammanhang. I det här sammanhanget (utöka AEM) innebär en övertäckning att du tar de fördefinierade funktionerna och lägger in egna definitioner över dem (för att anpassa standardfunktionerna).

I en standardinstans hålls den fördefinierade funktionen under /libs och vi rekommenderar att du definierar övertäckningen (anpassningarna) under /apps förgrening. AEM använder en söksökväg för att hitta en resurs och söker först i /apps förgrening och sedan /libs förgrening sökvägar kan konfigureras). Den här mekanismen innebär att övertäckningen (och de anpassningar som definieras där) kommer att ha prioritet.

Sedan AEM 6.0 har ändringar gjorts i hur övertäckningar implementeras och används:

 • AEM 6.0 och framåt - för Granit-relaterade övertäckningar (dvs. användargränssnittet med pekfunktion)

  • Metod

   • Rekonstruera lämplig /libs struktur under /apps.

    Detta kräver ingen 1:1-kopia, Samla resurser används för att korsreferera till de ursprungliga definitioner som krävs. Med Sling Resource Merger får du tillgång till och kan sammanfoga resurser på olika sätt (differentiering).

   • Gör ändringarna under /apps.

  • Fördelar

   • Kraftfullare förändringar under /libs.
   • Definiera bara om vad som faktiskt behövs.
 • Icke-Granitövertäckningar och övertäckningar före AEM 6.0

  • Metod

   • Kopiera innehåll från /libs till /apps

    Du måste kopiera hela undergrenen, inklusive egenskaper.

   • Gör ändringarna under /apps.

  • Nackdelar

   • Även om dina ändringar inte går förlorade när något ändras under /libsmåste du kanske återskapa vissa ändringar som sker i övertäckningen under /apps.
FÖRSIKTIGHET

The Samla resurser och de relaterade metoderna kan bara användas med Granit. Det innebär att det bara är lämpligt att skapa en övertäckning med en skelettstruktur för det pekaktiverade standardgränssnittet.

Övertäckningar för andra områden (inklusive det klassiska användargränssnittet) innebär att rätt nod och hela understrukturen kopieras och att nödvändiga ändringar görs.

Övertäckningar rekommenderas för många ändringar, t.ex. konfigurera dina konsoler eller skapa din markeringskategori för resursläsaren på sidopanelen (används vid redigering av sidor). De krävs enligt följande:

 • Du får inte gör ändringar i /libs bankkontor ​ Alla ändringar du gör kan gå förlorade eftersom den här grenen kan ändras när du:

  • uppgradera till din instans
  • tillämpa en snabbkorrigering
  • installera ett funktionspaket
 • De koncentrerar dina ändringar på ett ställe; gör det enklare för dig att spåra, migrera, säkerhetskopiera och/eller felsöka ändringar efter behov.

Konfigurera sökvägar

För övertäckningar är den levererade resursen en sammanställning av resurser och egenskaper som har hämtats, beroende på sökvägar som kan definieras:

 • Resursen Sökväg för lösare enligt definitionen i OSGi-konfiguration för Apache Sling Resource Resolver Factory.

  • Sökvägarnas övre och nedre ordning anger deras respektive prioriteringar.
  • I en standardinstallation är de primära standardinställningarna /apps, /libs - så att innehållet i /apps har högre prioritet än /libs (dvs. övertäckningar den).
 • Två tjänstanvändare behöver JCR:READ-åtkomst till den plats där skripten lagras. Dessa användare är: components-search-service (används av komponenterna com.day.cq.wcm.coreto access/cache) och sling-scripting (används av org.apache.sling.servlets.resolver för att hitta servrar).

 • Följande konfiguration måste även konfigureras efter var du placerade dina skript (i det här exemplet under /etc, /libs eller /apps).

  PID = org.apache.sling.jcr.resource.internal.JcrResourceResolverFactoryImpl
  resource.resolver.searchpath=["/etc","/apps","/libs"]
  resource.resolver.vanitypath.whitelist=["/etc/","/apps/","/libs/","/content/"]
  
 • Slutligen måste även Serverlösaren konfigureras (i det här exemplet lägger du till /etc)

  PID = org.apache.sling.servlets.resolver.SlingServletResolver
  servletresolver.paths=["/bin/","/libs/","/apps/","/etc/","/system/","/index.servlet","/login.servlet","/services/"]
  

Exempel på användning

Några exempel beskrivs när:

På denna sida