Skapa och använda jobb för avlastning

Funktionen Apache Sling Discovery tillhandahåller ett Java-API som gör att du kan skapa JobManager-jobb och JobConsumer-tjänster som använder dem.

Mer information om hur du skapar avlastningstopologier och konfigurerar ämnesförbrukning finns i Avlastar jobb.

Hantera jobbnyttolaster

Avlastningsramverket definierar två jobbegenskaper som du använder för att identifiera jobbnyttolasten. Replikeringsagenterna som avlastar använder dessa egenskaper för att identifiera de resurser som ska replikeras till instanserna i topologin:

 • offloading.job.input.payload: En kommaavgränsad lista med innehållssökvägar. Innehållet replikeras till den instans som kör jobbet.
 • offloading.job.output.payload: En kommaavgränsad lista med innehållssökvägar. När jobbkörningen är klar replikeras jobbnyttolasten till de här sökvägarna i instansen som skapade jobbet.

Använd OffloadingJobProperties enum för att referera till egenskapsnamnen:

 • OffloadingJobProperties.INPUT_PAYLOAD.propertyName()
 • OffloadingJobProperties.OUTPUT_PAYLOAD.propetyName()

Jobb kräver inte nyttolaster. Nyttolasten är dock nödvändig om jobbet kräver ändring av en resurs och jobbet avlastas till en dator som inte skapade jobbet.

Skapar jobb för avlastning

Skapa en klient som anropar metoden JobManager.addJob för att skapa ett jobb som en automatiskt vald JobConsumer kör. Ange följande information för att skapa jobbet:

 • Ämne: Jobbämnet.
 • Namn: (Valfritt)
 • Egenskapskarta: A Map<String, Object> objekt som innehåller ett obegränsat antal egenskaper, t.ex. indatanyttolastsökvägar och utdatanyttolastsökvägar. Det här Map-objektet är tillgängligt för det JobConsumer-objekt som kör jobbet.

I följande exempeltjänst skapas ett jobb för ett givet ämne och en angiven nyttolastsökväg.

package com.adobe.example.offloading;

import org.apache.felix.scr.annotations.Component;
import org.apache.felix.scr.annotations.Service;
import org.apache.felix.scr.annotations.Reference;

import java.util.HashMap;

import org.apache.sling.event.jobs.Job;
import org.apache.sling.event.jobs.JobManager;

import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolverFactory;
import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolver;

import com.adobe.granite.offloading.api.OffloadingJobProperties;

@Component
@Service
public class JobGeneratorImpl implements JobGenerator {

 @Reference
 private JobManager jobManager;
 @Reference ResourceResolverFactory resolverFactory;

 public String createJob(String topic, String payload) throws Exception {
 Job offloadingJob;

 ResourceResolver resolver = resolverFactory.getResourceResolver(null);
 if(resolver.getResource(payload)!=null){

  HashMap<String, Object> jobprops = new HashMap<String, Object>();
  jobprops.put(OffloadingJobProperties.INPUT_PAYLOAD.propertyName(), payload);

  offloadingJob = jobManager.addJob(topic, null, jobprops);
 } else {
  throw new Exception("Payload for job cannot be found");
 }
 if (offloadingJob == null){
  throw new Exception ("Offloading job could not be created");
 }
 return offloadingJob.getId();
 }
}

Loggen innehåller följande meddelande när JobGeneratorImpl.createJob anropas för com/adobe/example/offloading och /content/geometrixx/de/services nyttolast:

10.06.2013 15:43:33.868 *INFO* [JobHandler: /etc/workflow/instances/2013-06-10/model_1554418768647484:/content/geometrixx/en/company] com.adobe.example.offloading.JobGeneratorImpl Received request to make job for topic com/adobe/example/offloading and payload /content/geometrixx/de/services

Utveckla en jobbkonsument

Utveckla en OSGi-tjänst som implementerar org.apache.sling.event.jobs.consumer.JobConsumer gränssnitt. Identifiera med ämnet som ska användas med JobConsumer.PROPERTY_TOPICS -egenskap.

Följande exempel på JobConsumer-implementering registreras med com/adobe/example/offloading ämne. Konsumenten ställer helt enkelt in egenskapen Förbrukad för noden med nyttolastinnehåll på true.

package com.adobe.example.offloading;

import org.apache.felix.scr.annotations.Component;
import org.apache.felix.scr.annotations.Property;
import org.apache.felix.scr.annotations.Reference;
import org.apache.felix.scr.annotations.Service;
import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolver;
import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolverFactory;
import org.apache.sling.event.jobs.Job;
import org.apache.sling.event.jobs.JobManager;
import org.apache.sling.event.jobs.consumer.JobConsumer;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import javax.jcr.Session;
import javax.jcr.Node;

import com.adobe.granite.offloading.api.OffloadingJobProperties;

@Component
@Service
public class MyJobConsumer implements JobConsumer {

 public static final String TOPIC = "com/adobe/example/offloading";

 @Property(value = TOPIC)
 static final String myTopic = JobConsumer.PROPERTY_TOPICS;

 @Reference
 private ResourceResolverFactory resolverFactory;

 @Reference
 private JobManager jobManager;

 private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

 public JobResult process(Job job) {
 JobResult result = JobResult.FAILED;
 String topic = job.getTopic();
 log.info("Consuming job of topic: {}", topic);
 String payloadIn = (String) job.getProperty(OffloadingJobProperties.INPUT_PAYLOAD.propertyName());
 String payloadOut = (String) job.getProperty(OffloadingJobProperties.OUTPUT_PAYLOAD.propertyName());

 log.info("Job has Input Payload {} and Output Payload {}",payloadIn, payloadOut);

 ResourceResolver resolver = null;
 try {
  resolver = resolverFactory.getAdministrativeResourceResolver(null);
  Session session = resolver.adaptTo(Session.class);
  Node inNode = session.getNode(payloadIn);
  inNode.getNode(Node.JCR_CONTENT).setProperty("consumed",true);
  result = JobResult.OK;
 }catch (Exception e){
  log.info("ERROR -- JOB RESULT IS FAILURE " + e.getMessage());
  result = JobResult.FAILED;
 }
 log.info("Job OK for payload {}",payloadIn);
 return result;
 }
}

Klassen MyJobConsumer genererar följande loggmeddelanden för indatanyttolast för /content/geometrixx/de/services:

10.06.2013 16:02:40.803 *INFO* [pool-7-thread-17-<main queue>(com/adobe/example/offloading)] com.adobe.example.offloading.MyJobConsumer Consuming job of topic: com/adobe/example/offloading
10.06.2013 16:02:40.803 *INFO* [pool-7-thread-17-<main queue>(com/adobe/example/offloading)] com.adobe.example.offloading.MyJobConsumer Job has Input Payload /content/geometrixx/de/services and Output Payload /content/geometrixx/de/services
10.06.2013 16:02:40.884 *INFO* [pool-7-thread-17-<main queue>(com/adobe/example/offloading)] com.adobe.example.offloading.MyJobConsumer Job OK for payload /content/geometrixx/de/services

Egenskapen Konsumerad kan observeras med CRXDE Lite:

chlimage_1-25

Maven Dependencies

Lägg till följande beroendedefinitioner i filen pom.xml så att Maven kan lösa de avlastningsrelaterade klasserna.

<dependency>
  <groupId>org.apache.sling</groupId>
  <artifactId>org.apache.sling.event</artifactId>
  <version>3.1.5-R1485539</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.adobe.granite</groupId>
  <artifactId>com.adobe.granite.offloading.core</artifactId>
  <version>1.0.4</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>

I de föregående exemplen krävdes även följande beroendedefinitioner:

<dependency>
  <groupId>org.apache.sling</groupId>
  <artifactId>org.apache.sling.api</artifactId>
  <version>2.4.3-R1488084</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.apache.sling</groupId>
  <artifactId>org.apache.sling.jcr.jcr-wrapper</artifactId>
  <version>2.0.0</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>

På denna sida