ContextHub Diagnostics

ContextHub tillhandahåller en diagnostiksida där du kan se en översikt över ContextHub-ramverket. Öppna sidan genom att gå till sidan contexthub.diagnostics.html i AEM författarinstans, till exempel:

http://<host>:<port>/conf/<tenant>/settings/cloudsettings/default/contexthub.diagnostics.html

På sidan ContextHub Diagnostics (ContextHub-diagnostik) finns information om de butiker och gränssnittsmoduler som har skapats, vilka mappar i klientbiblioteket som har lästs in samt länkar till användbara sidor.

OBSERVERA

Felsökningsläget måste vara aktiverat för att diagnostikinformation ska kunna returneras, annars är diagnostiksidan tom. Mer information om hur du aktiverar felsökningsläget finns i det här dokumentet.

OBSERVERA

För ContextHub-konfigurationer som fortfarande finns under de tidigare sökvägarna är platsen för diagnostiksidan http://<host>:<port>/libs/settings/cloudsettings/legacy/contexthub.diagnostics.html.

Lagrar

I avsnittet Lager visas alla ContextHub-butiker som har konfigurerats. Varje post i listan består av följande information:

 • Titel: Den butikstyp som butiken baseras på.
 • sökväg: Sökvägen till databasnoden som innehåller konfigurationen.
 • resourceType: Sökvägen till databasnoden där lagringstypen definieras.
 • clientlibs: De kategorier i klientbiblioteken som är inlästa och som implementerar lagringstypen.

Moduler

I avsnittet Moduler visas alla ContextHub-gränssnittsmoduler som har konfigurerats. Varje post i listan består av följande information:

 • Titel: Den gränssnittsmodul- typ som gränssnittsmodulen baseras på.
 • sökväg: Sökvägen till databasnoden som innehåller konfigurationen.
 • resourceType: Sökvägen till databasnoden där gränssnittsmodultypen definieras.
 • clientlibs: De kategorier i klientbiblioteken som är inlästa som implementerar gränssnittsmodultypen.

Clientlibs

I Clientlibs-avsnittet visas alla klientbiblioteksmappar som ContextHub har läst in. Klientbiblioteken är kategoriserade:

 • kernel.js: Klientbibliotek som implementerar ContextHub-ramverket, segmentmotorn och lagringstyperna.
 • ui.js: Klientbibliotek som implementerar gränssnittstyperna ContextHub och UI.
 • style.css: CSS-filer som läses in från klientbibliotek.

URL:er

Avsnittet URL:er innehåller länkar till ContextHub-funktioner:

 • Konfigurationsredigerare: Öppnar konfigurationssidan för ContextHub, där du kan konfigurera arkiv, gränssnittslägen och gränssnittsmoduler.

 • Konfiguration av ContextHub-moduler: Öppnar filen /etc/cloudsettings/default/contexthub.config.kernel.js, som innehåller Javascript-objektrepresentationen av ContextHub-lagerkonfigurationerna.

 • Konfiguration av ContextHub-gränssnitt: Öppnar filen /etc/cloudsettings/default/contexthub.config.ui.js, som innehåller Javascript-objektrepresentationen av ContextHub-gränssnittskonfigurationerna.

 • kernel.js: Öppnar filen /etc/cloudsettings/default/contexthub.kernel.js, som innehåller källkoden för klientbiblioteken som implementerar ContextHub-ramverket, segmentmotorn och lagertyperna.

 • ui.js: Öppnar filen /etc/cloudsettings/default/contexthub.ui.js, som innehåller källkoden för klientbiblioteken som implementerar gränssnittstyperna för ContextHub och UI-modulen.

 • style.css: Öppnar filen /etc/cloudsettings/default/contexthub.styles.css, som innehåller CSS-formaten för ContextHub-gränssnittsmodulerna.

På denna sida