Skapa innehållsfragmentmodeller Headless Quick Start Guide

Definiera strukturen för det innehåll du skapar och använd AEM headless-funktioner med hjälp av Content Fragment-modeller.

Vad är Content Fragment Models?

Nu när du har skapat en konfiguration du kan använda den för att skapa modeller för innehållsfragment.

Modeller för innehållsfragment definierar strukturen för data och innehåll som du skapar och hanterar i AEM. De fungerar som en sorts ställningar för ert innehåll. När du väljer att skapa innehåll väljer författarna bland de modeller för innehållsfragment som du definierar, som vägleder dem när de skapar innehåll.

Så här skapar du en innehållsfragmentmodell

En informationsarkitekt skulle utföra dessa uppgifter endast sporadiskt när nya modeller behövs. I den här guiden behöver vi bara skapa en modell.

 1. Logga in AEM och välj Verktyg -> Resurser -> Modeller för innehållsfragment.

 2. Tryck eller klicka på mappen som skapades när du skapade konfigurationen.

  Mappen Modeller

 3. Tryck eller klicka Skapa.

 4. Ange en Modelltitel, Taggar och Beskrivning. Du kan också markera/avmarkera Aktivera modell för att kontrollera om modellen aktiveras omedelbart när den skapas.

  Skapa en modell

 5. I bekräftelsefönstret: tryck eller klicka Öppna för att konfigurera modellen.

  Bekräftelsefönstret

 6. Använda Modellredigerare för innehållsfragment, bygg din Content Fragment Model genom att dra och släppa fält från Datatyper kolumn.

  Dra och släppa fält

 7. När du har placerat ett fält måste du konfigurera dess egenskaper. Redigeraren växlar automatiskt till Egenskaper -fliken för det tillagda fältet där du kan ange de obligatoriska fälten.

  Konfigurera egenskaper

 8. När du är klar med att skapa modellen trycker du eller klickar Spara.

 9. Läget för den nyskapade modellen beror på om du har valt Aktivera modell när du skapar modellen:

  • vald - den nya modellen kommer redan att Aktiverad
  • inte valt - den nya modellen skapas i Utkast läge
 10. Om modellen inte redan är aktiverad måste den Aktiverad för att använda den.

  1. Välj den modell du just skapade och tryck eller klicka sedan på Aktivera.

   Aktivera modellen

  2. Bekräfta aktivering av modellen genom att trycka eller klicka Aktivera i bekräftelsedialogrutan.

   Aktivera bekräftelsedialogrutan

 11. Modellen är nu aktiverad och klar att användas.

  Modellen är aktiverad

The Modellredigerare för innehållsfragment har stöd för många olika datatyper, till exempel enkla textfält, resursreferenser, referenser till andra modeller och JSON-data.

Du kan skapa flera modeller. Modeller kan referera till andra innehållsfragment. Använd konfigurationer för att ordna dina modeller.

Nästa steg

Nu när du har definierat strukturen för dina innehållsfragment genom att skapa modeller kan du gå vidare till den tredje delen av guiden Komma igång och skapa mappar där du lagrar fragmenten själva.

TIPS

Fullständig information om modeller för innehållsfragment finns i Dokumentation för Content Fragment Models

På denna sida