Blijvende GraphQL-query's

Blijvende query's zijn GraphQL-query's die zijn gemaakt en opgeslagen op de Adobe Experience Manager (AEM)-server. Ze kunnen worden aangevraagd met een GET-aanvraag door clienttoepassingen. De reactie van een verzoek van de GET kan bij de lagen van het Netwerk van de Levering van de Verzender en van de Inhoud (CDN) worden in het voorgeheugen ondergebracht, uiteindelijk verbeterend de prestaties van de het verzoeken cliënttoepassing. Dit verschilt van standaard GraphQL query's, die worden uitgevoerd met behulp van POST-aanvragen waarbij de reactie niet gemakkelijk in cache kan worden geplaatst.

De GraphiQL IDE is beschikbaar in AEM voor u om uw GraphQL-query's te ontwikkelen, te testen en voort te zetten voordat overbrengen naar uw productieomgeving. Voor gevallen die aanpassing vereisen (bijvoorbeeld wanneer cache aanpassen) u kunt de API gebruiken; zie het cURL-voorbeeld in Een GraphQL-query laten doorgaan.

Blijvende query's en eindpunten

De aanhoudende vragen moeten altijd het eindpunt met betrekking tot geschikte configuratie Sites; zodat ze beide of beide kunnen gebruiken:

 • De globale configuratie en het eindpunt de vraag heeft toegang tot alle Modellen van het Fragment van de Inhoud.
 • De specifieke configuratie(s) van Plaatsen en eindpunt(s) Creërend een persisted vraag voor een specifieke configuratie van Plaatsen vereist een overeenkomstig plaats-configuratie-specifiek eindpunt (om toegang tot de verwante Modellen van het Fragment van de Inhoud te verlenen).
  Bijvoorbeeld, om een voortgeduurde vraag specifiek voor de configuratie van Plaatsen te creëren WKND, moet een overeenkomstige WKND-Specifieke configuratie van Plaatsen, en een WKND-Specifiek eindpunt vooraf worden gecreeerd.
OPMERKING

Zie Functionaliteit van inhoudsfragment inschakelen in configuratievenster voor meer informatie .

De Aangehouden GraphQL-query's moet worden toegelaten, voor de aangewezen configuratie van Plaatsen.

Als er bijvoorbeeld een bepaalde query wordt uitgevoerd, my-query, die een model gebruikt my-model vanuit de configuratie Sites my-conf:

 • U kunt een query maken met de opdracht my-conf specifiek eindpunt, en dan zal de vraag als volgt worden bewaard:
  /conf/my-conf/settings/graphql/persistentQueries/my-query
 • U kunt dezelfde query maken met global eindpunt, maar dan zal de vraag als volgt worden bewaard:
  /conf/global/settings/graphql/persistentQueries/my-query
OPMERKING

Dit zijn twee verschillende query's die zijn opgeslagen onder verschillende paden.

Ze gebruiken gewoon hetzelfde model, maar via verschillende eindpunten.

Een GraphQL-query laten doorgaan

Aanbevolen wordt om query's in een AEM ontwerpomgeving in eerste instantie voort te zetten en vervolgens de query overdragen naar uw productie AEM publicatieomgeving, voor gebruik door toepassingen.

Er zijn verschillende methoden om query's te blijven uitvoeren, waaronder:

GraphiQL IDE is de voorkeur methode voor het voortduren van vragen. Om een bepaalde vraag voort te zetten gebruikend cURL opdrachtregelgereedschap:

 1. Bereid de vraag door PUTing het aan het nieuwe eindpunt URL voor /graphql/persist.json/<config>/<persisted-label>.

  Maak bijvoorbeeld een doorlopende query:

  $ curl -X PUT \
    -H 'authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
    -H "Content-Type: application/json" \
    "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query" \
    -d \
  '{
   articleList {
    items{
      _path
      author
      main {
        json
      }
    }
   }
  }'
  
 2. Controleer nu het antwoord.

  Controleer bijvoorbeeld of het programma is gelukt:

  {
   "action": "create",
   "configurationName": "wknd",
   "name": "plain-article-query",
   "shortPath": "/wknd/plain-article-query",
   "path": "/conf/wknd/settings/graphql/persistentQueries/plain-article-query"
  }
  
 3. U kunt de voortgezette vraag dan verzoeken door URL te winnen /graphql/execute.json/<shortPath>.

  Gebruik bijvoorbeeld de voortgezette query:

  $ curl -X GET \
    http://localhost:4502/graphql/execute.json/wknd/plain-article-query
  
 4. Werk een voortgezette vraag door POSTing aan een reeds bestaand vraagweg bij.

  Gebruik bijvoorbeeld de voortgezette query:

  $ curl -X POST \
    -H 'authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
    -H "Content-Type: application/json" \
    "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query" \
    -d \
  '{
   articleList {
    items{
      _path
      author
      main {
        json
      }
     referencearticle {
      _path
     }
    }
   }
  }'
  
 5. Een onbewerkte query maken.

  Bijvoorbeeld:

  $ curl -X PUT \
    -H 'authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
    -H "Content-Type: application/json" \
    "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query-wrapped" \
    -d \
  '{ "query": "{articleList { items { _path author main { json } referencearticle { _path } } } }"}'
  
 6. Creeer een verpakte onbewerkte vraag met geheim voorgeheugencontrole.

  Bijvoorbeeld:

  $ curl -X PUT \
    -H 'authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
    -H "Content-Type: application/json" \
    "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query-max-age" \
    -d \
  '{ "query": "{articleList { items { _path author main { json } referencearticle { _path } } } }", "cache-control": { "max-age": 300 }}'
  
 7. Maak een doorlopende query met parameters:

  Bijvoorbeeld:

  $ curl -X PUT \
    -H 'authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
    -H "Content-Type: application/json" \
    "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query-parameters" \
    -d \
  'query GetAsGraphqlModelTestByPath($apath: String!, $withReference: Boolean = true) {
   articleByPath(_path: $apath) {
    item {
     _path
      author
      main {
      plaintext
      }
      referencearticle @include(if: $withReference) {
      _path
      }
     }
    }
   }'
  

Hoe te om een Verlengde vraag uit te voeren

Een clienttoepassing vraagt een aanvraag tot GET met de volgende syntaxis uit om een query met behoud van waarden uit te voeren:

GET <AEM_HOST>/graphql/execute.json/<PERSISTENT_PATH>

Wanneer PERSISTENT_PATH is een verkort pad naar de opslaglocatie van de Persisted-query.

 1. Bijvoorbeeld wknd is de configuratienaam en plain-article-query is de naam van de Persisted-query. De query uitvoeren:

  $ curl -X GET \
    https://localhost:4502/graphql/execute.json/wknd/plain-article-query
  
 2. Een query uitvoeren met parameters.

  OPMERKING

  De variabelen en de waarden van de vraag moeten behoorlijk zijn gecodeerd bij het uitvoeren van een blijvende query.

  Bijvoorbeeld:

  $ curl -X GET \
    "https://localhost:4502/graphql/execute.json/wknd/plain-article-query-parameters%3Bapath%3D%2Fcontent%2Fdam%2Fwknd%2Fen%2Fmagazine%2Falaska-adventure%2Falaskan-adventures%3BwithReference%3Dfalse
  

  Zie gebruiken queryvariabelen voor meer informatie .

Query-variabelen gebruiken

De variabelen van de vraag kunnen met Verblijfsde Vragen worden gebruikt. De vraagvariabelen worden toegevoegd aan het verzoek vooraf bepaald met een puntkomma (;) met de naam en de waarde van de variabele. Meerdere variabelen worden gescheiden door puntkomma's.

Het patroon ziet er als volgt uit:

<AEM_HOST>/graphql/execute.json/<PERSISTENT_QUERY_PATH>;variable1=value1;variable2=value2

De volgende query bevat bijvoorbeeld een variabele activity een lijst filteren op basis van een activiteitwaarde:

query getAdventuresByActivity($activity: String!) {
   adventureList (filter: {
    adventureActivity: {
     _expressions: [
      {
       value: $activity
      }
     ]
    }
   }){
    items {
     _path
    adventureTitle
    adventurePrice
    adventureTripLength
   }
  }
 }

Deze query kan worden uitgevoerd onder een pad wknd/adventures-by-activity. Om de Permanente vraag te roepen waar activity=Camping het verzoek zou er als volgt uitzien :

<AEM_HOST>/graphql/execute.json/wknd/adventures-by-activity%3Bactivity%3DCamping

Let op: %3B is de UTF-8-codering voor ; en %3D is de codering voor =. De vraagvariabelen en om het even welke speciale karakters moeten correct gecodeerd voor de Persisted query die moet worden uitgevoerd.

Door uw doorlopende query's in cache te plaatsen

De blijvende vragen worden geadviseerd aangezien zij in het voorgeheugen onder kunnen brengen bij Dispatcher en de lagen van het Netwerk van de Levering van de Inhoud (CDN), uiteindelijk verbeterend de prestaties van de het vragen cliënttoepassing.

AEM maakt de cache standaard ongeldig op basis van de definitie Tijd tot live (TTL). Deze TTLs kan door de volgende parameters worden bepaald. Deze parameters zijn op verschillende manieren toegankelijk, waarbij de namen variëren volgens het gebruikte mechanisme:

Cachetype HTTP-header cURL OSGi-configuratie
Browser max-age cache-control : max-age cacheControlMaxAge
CDN s-maxage surrogate-control : max-age surrogateControlMaxAge
CDN stale-while-revalidate surrogate-control : stale-while-revalidate surrogateControlStaleWhileRevalidate
CDN stale-if-error surrogate-control : stale-if-error surrogateControlStaleIfError

Auteursinstanties

Voor auteur-instanties zijn de standaardwaarden:

 • max-age : 60
 • s-maxage : 60
 • stale-while-revalidate : 86400
 • stale-if-error : 86400

Hiervoor gold het volgende:

Exemplaren publiceren

Voor publicatie-instanties zijn de standaardwaarden:

 • max-age : 60
 • s-maxage : 7200
 • stale-while-revalidate : 86400
 • stale-if-error : 86400

Deze kunnen worden overschreven:

Het beheren van Geheime voorgeheugen op het Aanhoudende Niveau van de Vraag

Dit omvat het posten van de vraag aan AEM gebruikend cURL in uw interface van de bevellijn.

Een voorbeeld van de methode PUT (create):

curl -u admin:admin -X PUT \
--url "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query-max-age" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{ "query": "{articleList { items { _path author } } }", "cache-control": { "max-age": 300 }, "surrogate-control": {"max-age":600, "stale-while-revalidate":1000, "stale-if-error":1000} }'

Een voorbeeld van de methode POST (update):

curl -u admin:admin -X POST \
--url "http://localhost:4502/graphql/persist.json/wknd/plain-article-query-max-age" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{ "query": "{articleList { items { _path author } } }", "cache-control": { "max-age": 300 }, "surrogate-control": {"max-age":600, "stale-while-revalidate":1000, "stale-if-error":1000} }'

De cache-control kan worden ingesteld tijdens het maken (PUT) of later (bijvoorbeeld via een aanvraag voor een POST). Het cache-control is optioneel wanneer u de aanhoudend query maakt, omdat AEM de standaardwaarde kan opgeven. Zie Een GraphQL-query laten doorgaan, bijvoorbeeld om een query met cURL voort te zetten.

Het beheren van Geheime voorgeheugen met een configuratie OSGi

Als u de cache wereldwijd wilt beheren, kunt u vorm de montages OSGi voor de Configuratie van blijvende query-service. Anders gebruikt deze configuratie OSGi standaardwaarden voor publicatie-instanties.

OPMERKING

De configuratie OSGi is slechts aangewezen voor publiceer instanties. De configuratie bestaat bij de instanties van de auteur, maar wordt genegeerd.

De URL van de query coderen voor gebruik door een app

Voor gebruik door een toepassing worden speciale tekens gebruikt bij het samenstellen van queryvariabelen (dus puntkomma's (;), gelijkteken (=), slashes /) moet worden omgezet om de overeenkomstige UTF-8-codering te gebruiken.

Bijvoorbeeld:

curl -X GET \ "https://localhost:4502/graphql/execute.json/wknd/adventure-by-path%3BadventurePath%3D%2Fcontent%2Fdam%2Fwknd%2Fen%2Fadventures%2Fbali-surf-camp%2Fbali-surf-camp"

De URL kan worden opgesplitst in de volgende onderdelen:

URL-onderdeel Beschrijving
/graphql/execute.json Blijvend vraageindpunt
/wknd/adventure-by-path Pad voor permanente query
%3B Codering van ;
adventurePath Query-variabele
%3D Codering van =
%2F Codering van /
%2Fcontent%2Fdam... Gecodeerd pad naar het inhoudsfragment

In onbewerkte tekst ziet de aanvraag-URI er als volgt uit:

/graphql/execute.json/wknd/adventure-by-path;adventurePath=/content/dam/wknd/en/adventures/bali-surf-camp/bali-surf-camp

Als u een voortgezette query in een client-app wilt gebruiken, moet de SDK van de client zonder kop worden gebruikt voor JavaScript, Java, of NodeJS. De Headless Client SDK codeert alle queryvariabelen automatisch naar behoren in de aanvraag.

Het overbrengen van een blijvende vraag aan uw milieu van de Productie

Verblijfsde vragen zouden altijd op de dienst van de Auteur AEM moeten worden gecreeerd en dan gepubliceerd (herhaald) aan de dienst van de Publicatie AEM. Vaak, worden de Persisted vragen gecreeerd en op lagere milieu's zoals lokale of milieu's van de Ontwikkeling getest. Het is dan noodzakelijk om Verlengde vragen aan hogere niveaumilieu's te bevorderen, die hen uiteindelijk op een productieAEM publiceren milieu voor cliënttoepassingen ter beschikking stellen om te verbruiken.

Voorbehouden query's verpakken

De blijvende vragen kunnen in worden gebouwd AEM. AEM pakketten kunnen vervolgens worden gedownload en geïnstalleerd in verschillende omgevingen. AEM Pakketten kunnen ook worden gerepliceerd vanuit een AEM-auteuromgeving naar een AEM-publicatieomgeving.

Een pakket maken:

 1. Navigeren naar Gereedschappen > Implementatie > Pakketten.
 2. Een nieuw pakket maken door te tikken Pakket maken. Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin het pakket wordt gedefinieerd.
 3. In het dialoogvenster Pakketdefinitie, onder Algemeen Voer een Naam zoals "wknd-persistent-questions".
 4. Voer een versienummer in, bijvoorbeeld "1.0".
 5. Onder Filters een nieuwe Filter. Gebruik de Finder van de Weg om te selecteren persistentQueries onder de configuratie. Bijvoorbeeld voor de wknd configuratie het volledige weg zal zijn /conf/wknd/settings/graphql/persistentQueries.
 6. Tikken Opslaan om de nieuwe pakketdefinitie op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
 7. Tik op de knop Opbouwen in de nieuw gecreëerde definitie van het Pakket.

Nadat het pakket is gemaakt, kunt u:

 • Downloaden het pakket en heruploaden in een andere omgeving.
 • Repliceren het pakket door te tikken Meer > Repliceren. Hierdoor wordt het pakket gerepliceerd naar de verbonden AEM-publicatieomgeving.

Op deze pagina