Autentisering för Adobe Experience Manager GraphQL-fjärrfrågor om innehållsfragment

Ett primärt användningsexempel för Adobe Experience Manager (AEM) GraphQL API for Content Fragment Delivery är att acceptera fjärrfrågor från program eller tjänster från tredje part. Dessa fjärrfrågor kan kräva autentiserad API-åtkomst för säker leverans av headless-innehåll.

OBSERVERA

För testning och utveckling kan du även komma åt AEM GraphQL API direkt via GraphiQL-gränssnitt.

För autentisering måste tredjepartstjänsten autentiseras med hjälp av användarnamnet och lösenordet för AEM.

På denna sida