Begärananalysskript

Hämta

Skriptet görs för att underlätta analysen av access.log-filerna som skapar en läsbar rapport för senare bearbetning.

Hämta fil

Beskrivning

Skriptet görs för att underlätta analysen av access.log-filerna som skapar en läsbar rapport för senare bearbetning.

Det genererar det totala antalet förfrågningar, GET kontra POST, Begär distribution över tid med mera.

Utdata är i Markdown-syntax och det blir därför enklare att konvertera dem till PDF-filer med verktyg som pandoc eller att visa dem i en webbläsare med plugin-program som Markdown Viewer.

Den kan analysera en anpassad sökväg som finns på kommandoraden.

Utgå från kommentaren i filen som talar om hur den ska köras:

Analysera CQ access.log genom att extrapolera olika information och skapa ett Markdown-utdata på stdout.

Användning

./analyse-access.sh access.log.2013-*

du kan ange ytterligare anpassade sökvägar att analysera på kommandoraden

/analyse-access.sh access.log.2013-* /my/custom/path/1 /my/custom/path/2

du kan spara utdata med en enkel rörledning

./analyse-access.sh access.log.2013-* | tee yr2013.md

På denna sida