Utvecklarläge

När du redigerar sidor i AEM lägen är tillgängliga, inklusive läget Utvecklare. Då öppnas en sidopanel med flera flikar som ger utvecklaren information om den aktuella sidan. De tre flikarna är:

 • Komponenter för att visa information om struktur och prestanda.
 • Test för att köra tester och analysera resultaten.
 • Fel för att se om det finns några problem.

Detta hjälper en utvecklare att:

 • Upptäck: vilka sidor som är sammansatta av.
 • Felsök: vad som händer var och när, vilket i sin tur hjälper till att lösa problem.
 • Test: fungerar programmet som förväntat.
FÖRSIKTIGHET

Utvecklarläge:

 • Är bara tillgängligt i det beröringsaktiverade användargränssnittet (vid redigering av sidor).

 • Är inte tillgängligt på mobila enheter eller små fönster på skrivbordet (på grund av utrymmesbegränsningar).

  • Detta inträffar när bredden är mindre än 1024px.
 • Är endast tillgänglig för användare som är medlemmar i administrators grupp.

FÖRSIKTIGHET

Utvecklarläget är bara tillgängligt på en standardförfattarinstans som inte använder körläget nosampling content.

Om det behövs kan det konfigureras för användning:

 • på en författarinstans med nosamplsinnehållets körningsläge
 • en publiceringsinstans

Det bör inaktiveras igen efter användning.

OBSERVERA

Se

Öppnar utvecklarläge

Utvecklarläget implementeras som en sidopanel i sidredigeraren. Om du vill öppna panelen väljer du Utvecklare från lägesväljaren i verktygsfältet i sidredigeraren:

chlimage_1-11

Panelen är uppdelad i två flikar:

 • Komponenter - Detta visar ett komponentträd, som liknar innehållsträd för författare

 • Fel - När problem uppstår visas information för varje komponent.

Komponenter

chlimage_1-12

Detta visar ett komponentträd som:

 • Visar kedjan med komponenter och mallar som återges på sidan (SLY, JSP osv.). Trädet kan expanderas för att visa kontext i hierarkin.

 • Visar den datortid på serversidan som krävs för att återge komponenten.

 • Gör att du kan expandera trädet och välja specifika komponenter i trädet. Markeringen ger åtkomst till komponentinformation. t.ex.

  • Databassökväg
  • Länkar till skript (används i CRXDE Lite)
 • De valda komponenterna (i innehållsflödet, vilket anges med en blå ram) markeras i innehållsträdet (och tvärtom).

Detta kan hjälpa till att:

 • Fastställ och jämför återgivningstiden per komponent.
 • Se och förstå hierarkin.
 • Förstå och förbättra sidinläsningstiden genom att hitta långsamma komponenter.

Varje komponentpost kan visa (till exempel:

chlimage_1-13

 • Visa detaljer: en länk till en lista som visar

  • alla komponentskript som används för att återge komponenten.
  • databasens innehållssökväg för den här specifika komponenten.

  chlimage_1-14

 • Redigera skript: en länk som:

  • öppnar komponentskriptet i CRXDE Lite.
 • När du expanderar en komponentpost (pilhuvud) kan du även visa:

  • Hierarkin i den markerade komponenten.
  • Återgivningstider för den markerade komponenten separat, alla enskilda kapslade komponenter i den och den kombinerade summan.

  chlimage_1-15

FÖRSIKTIGHET

Vissa länkar pekar på skript under /libs. Dessa är dock bara till för referens får inte redigera vad som helst under /libs, eftersom alla ändringar du gör kan gå förlorade. Detta beror på att den här grenen kan ändras när du uppgraderar eller installerar en programfix/funktionspaket. Alla ändringar du behöver ska göras under /apps, se Övertäckningar och åsidosättningar.

Fel

chlimage_1-16

Förhoppningsvis Fel tabben kommer alltid att vara tom (som ovan), men när problem uppstår visas följande information för varje komponent:

 • En varning om komponenten skriver en post i felloggen, tillsammans med information om felet och direktlänkar till rätt kod i CRXDE Lite.
 • En varning om komponenten öppnar en administratörssession.

I en situation där en odefinierad metod anropas visas det resulterande felet i Fel tab:

chlimage_1-17

Komponentposten i trädet på fliken Komponenter markeras också med en indikator när ett fel inträffar.

Test

FÖRSIKTIGHET

I AEM 6.2 återimplementerades testfunktionerna i utvecklarläget som ett fristående verktygsprogram.

Mer information finns i Testa användargränssnittet.

På denna sida