Kodfallsavfall

Undvik att skicka bindningar i Java-kod

Sling Bindings är ett olämpligt sätt att få tillgång till en tjänst i 90 % av fallen. Använd i stället anteckningarna @Reference eller @Inject.

Undvik tråd.avbrott i Java-kod

Thread. Cancel är farligt eftersom det kan stänga filer, inklusive Lucene-filer och beständiga cachefiler, när de anropas vid fel tidpunkt.

Undvik att blanda Java-synkronisering med ReadWriteLocks

Detta kan leda till ett tävlingsvillkor där koden till slut kommer att låsas.

På denna sida