Bakåtkompatibilitet i AEM 6.5

Översikt

OBSERVERA

En lista över innehåll- och konfigurationsändringar som inte omfattas av kompatibilitetspaketet finns i Omstrukturering av lager i AEM.

I AEM 6.5 har alla funktioner utvecklats med bakåtkompatibilitet i åtanke.

I de flesta fall behöver inte kunder som kör AEM 6.3 ändra koden eller anpassningarna när de gör uppgraderingen. För AEM 6.1- och 6.2-kunder finns det inga ytterligare brytningsförändringar än vad man skulle få vid en uppgradering till 6.3.

För undantag där funktioner inte kan hållas bakåtkompatibla kan bakåtinkompatibilitetsproblem för paket och innehåll minskas genom installation av ett kompatibilitetspaket för 6.4 (se hur du konfigurerar nedan för mer information om var du ska hämta). Kompileringspaketet hjälper dig att återställa kompatibiliteten i de flesta fall för program som är kompatibla med AEM 6.4.

Med Kompatibilitetspaketet kan du köra AEM i kompatibilitetsläge och skjuta upp anpassad utveckling mot nya AEM funktioner:

OBSERVERA

Observera att kompatibilitetspaketet bara är en tillfällig lösning för att skjuta upp den utveckling som krävs för att vara AEM 6.5-kompatibel. Det rekommenderas bara som ett sista alternativ om du inte kan hantera kompatibilitetsproblem direkt efter uppgraderingen. Vi rekommenderar att du växlar till inbyggt läge och avinstallerar kompatibilitetspaketet när du har valt att fortsätta med 6.5-baserad anpassad utveckling och att du har tillgång till alla 6.5-funktioner.

sase

Kompatibilitetspaketet har två lägen: Routning aktiverad och Routning inaktiverad.

Detta gör att AEM 6.5 kan köras i tre lägen:

Ursprungligt läge:

Det inbyggda läget är till för kunder som vill använda alla nya funktioner i AEM 6.5 och är redo att göra en del av utvecklingen för att få anpassningarna att fungera med alla nya funktioner.

Det innebär att du kan behöva göra ändringar i programmet omedelbart efter uppgraderingen.

Kompatibilitetsläge: Kompatibilitetspaket installerat med routning aktiverat

Kompatibilitetsläget är avsett för kunder som har anpassat gränssnitt som inte är bakåtkompatibla. Detta gör att AEM kan köras i kompatibilitetsläge och skjuta upp den anpassade utvecklingen mot nya AEM funktioner som inte är kompatibla med en del av din anpassade kod.

Äldre läge: Kompatibilitetspaket installerat med routning inaktiverat

Äldre läge är för kunder som har anpassade gränssnitt som baseras på äldre eller inaktuell kod från AEM som har flyttats ut i kompatibilitetspaketet.

sapte

Konfigurera

The AEM 6.4 Kompatibilitetspaket för 6.5 kan installeras som ett paket med pakethanteraren. Du kan ladda ned AEM 6.4 Compatability Pack for 6.5 from the Software Distribution webbplats.

När Kompatibilitetspaketet har installerats kan routningen aktiveras eller inaktiveras med en växel i OSGI-konfigurationen enligt nedan:

Jämför växlar

När Kompatibilitetspaketet har installerats och konfigurerats används funktionerna baserat på det kompatibilitetsläge som har valts.

På denna sida