Herstructurering van de opslagplaats voor elektronische handel in AEM 6.5

Zoals beschreven op de bovenliggende Repository Reform in AEM 6.5-pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die van invloed zijn op de AEM E-Commerce-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6.5-upgrade

Gegevens over producten, bestellingen, verzamelingen, classificaties, verzendmethoden en betalingsmethoden

Vorige locatie

/etc/commerce/products

/etc/commerce/orders

/etc/commerce/collections

/etc/commerce/classifications

/etc/commerce/shipping-methods

/etc/commerce/payment-methods

Nieuwe locatie(s)

/var/commerce/products

/var/commerce/orders

/var/commerce/collections

/var/commerce/classifications

/var/commerce/shipping-methods

/var/commerce/payment-methods

Herstructureringsrichtsnoeren

U kunt een Lazy Migratie taak gebruiken om E-Commerce-gegevens te migreren.

De volgende stappen worden uitgevoerd:

  • Hiermee wijzigt u verwijzingen naar oude locatie zodat deze naar een nieuwe locatie verwijzen
  • Hiermee wordt inhoud van de oude locatie naar de nieuwe locatie verplaatst
  • verwijdert oude locatie om uiteindelijk het gebruik van een nieuwe locatie in het hele systeem te activeren

De locaties waarop de taak betrekking heeft, zijn:

  • /etc/commerce/products
  • /etc/commerce/collections
  • /etc/commerce/orders
  • /etc/commerce/payment-methods
  • /etc/commerce/Shipping-methods

Voor grotere catalogi wordt aanbevolen de handelsmigratietaak afzonderlijk uit te voeren door de volgende Java-systeemeigenschap aan AEM door te geven:

propertyname: com.adobe.upgrade.forcemigration

property value: com.day.cq.compat.codeupgrade.impl.cq64.CQ64CommerceMigrationTask

Na de migratie moet AEM opnieuw worden opgestart.

Opmerkingen N.v.t.

Op deze pagina