Herstructurering van Dynamic Media-opslagplaats in Adobe Experience Manager 6.5

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in Adobe Experience Manager 6.5 op de pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar Experience Manager 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor Dynamic Media. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het Experience Manager 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Voor toekomstige upgrade

Voor toekomstige upgrade

Aangepaste configuraties voor adaptieve videocodering

Vorige locatie /etc/dam/video/dynamicmedia
Nieuwe locaties /conf/global/settings/dam/dm/presets/video/jcr:content
Herstructureringsrichtsnoeren

U kunt het volgende migratiescript in werking stellen om aan de nieuwe plaats te migreren:

https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.json

U kunt de configuratie ook bewerken in de gebruikersinterface van de Experience Manager en de wijzigingen worden opgeslagen op de nieuwe locatie.

Opmerkingen N.v.t.

Dynamic Media (DMS7) Cloud-configuratie

Vorige locatie /etc/cloudservices/dmscene7
Nieuwe locaties /conf/global/settings/cloudservices/dmscene7
Herstructureringsrichtsnoeren

De klant kan een migratiescript bij deze plaats in werking stellen:

  • https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.json
  • Start de Dynamic Media OSGi-bundel opnieuw.
Opmerkingen N.v.t.

Dynamic Media (DM Hybrid) configuratie van de Cloud Service

Vorige locatie /etc/cloudservices/dynamicmediaservices
Nieuwe locaties /conf/global/settings/dam/dm/cloudservices/dynamicmediaservices
Herstructureringsrichtsnoeren

U kunt het migratiescript hieronder in werking stellen om zich aan het recentste model te richten:

https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.jso

Opmerkingen N.v.t.

Dynamic Media - configuratie YouTube-Cloud Service

Vorige locatie /etc/cloudservices/youtube
Nieuwe locaties /libs/settings/dam/dm/youtube
Herstructureringsrichtsnoeren

1. Alle video's van YouTube verwijderen
2. De YouTube-configuratie maken met de nieuwe TouchUI (van /conf) inclusief het kopiëren van alle kanalen van de oude locatie
3. Publiceer alle video's terug naar YouTube.

Deze workflow resulteert in nieuwe YouTube-URL's. Als u de publicatie niet ongedaan maakt voordat u een TouchUI YouTube-config maakt, worden onder Eigenschappen meerdere YouTube-URL's weergegeven, omdat de opnieuw gemaakte kanalen opnieuw worden gepubliceerd, als dit de kans is. Deze functionaliteit houdt in dat u nutteloze URL's hebt die onder Eigenschappen worden vermeld.

Opmerkingen N.v.t.

Dic

Vorige locatie /etc/dam/imageserver/macros
Nieuwe locaties /conf/global/settings/dam/dm/presets/macro
Herstructureringsrichtsnoeren

De klant kan het onderstaande migratiescript uitvoeren.

https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.json

U kunt de configuratie ook bewerken in de gebruikersinterface van de Experience Manager en de wijzigingen worden opgeslagen op de nieuwe locatie.

Opmerkingen N.v.t.
Vorige locatie /etc/dam/presets/analytics
Nieuwe locaties /libs/settings/dam/dm/analytics
Herstructureringsrichtsnoeren

De klant kan het onderstaande migratiescript uitvoeren.

https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.json

Opmerkingen N.v.t.

Op deze pagina