Driftsättning och underhåll

På den här sidan hittar du:

När du har lärt dig grunderna hittar du mer avancerad och detaljerad information på följande undersidor:

Grundläggande begrepp

Vad är AEM?

Adobe Experience Manager är ett webbaserat klient-serversystem för att bygga, hantera och driftsätta kommersiella webbplatser och tillhörande tjänster. Det kombinerar ett antal funktioner på infrastruktur- och applikationsnivå i ett enda integrerat paket.

På infrastrukturnivå AEM följande:

 • Webbprogramserver: AEM kan distribueras i fristående läge (det inkluderar en integrerad Jetty-webbserver) eller som ett webbprogram i en tredjepartsprogramserver.
 • Web Application Framework: AEM innehåller Sling Web Application Framework som förenklar skrivandet av RESTful, innehållsorienterade webbprogram.
 • Innehållsdatabas: AEM innehåller en Java Content Repository (JCR), en typ av hierarkisk databas som är särskilt utformad för ostrukturerade och halvstrukturerade data. I databasen lagras inte bara användarriktat innehåll utan även all kod, mallar och interna data som används av programmet.

AEM bygger på denna bas och erbjuder även ett antal funktioner på programnivå för att hantera:

 • Webbplatser
 • Mobila program
 • Digitala publikationer
 • Forms
 • Digital Assets
 • Communities
 • Online Commerce

Slutligen kan kunderna använda dessa byggstenar på infrastruktur- och applikationsnivå för att skapa anpassade lösningar genom att bygga egna applikationer.

AEM server är Java-baserad och kan köras på de flesta operativsystem som stöder den plattformen. All kundinteraktion med AEM sker via en webbläsare.

Vanliga distributionsscenarier

I AEM är "instance" en kopia av AEM som körs på en server. AEM omfattar vanligen minst två instanser, vanligtvis på separata maskiner:

 • Upphovsman: En AEM som används för att skapa, överföra och redigera innehåll och för att administrera webbplatsen. När innehållet är klart att publiceras replikeras det till publiceringsinstansen.
 • Publicera: En AEM som skickar det publicerade innehållet till allmänheten.

De här instanserna är identiska vad gäller installerad programvara. De skiljer sig bara åt genom konfiguration. Dessutom använder de flesta installationer en dispatcher:

 • Dispatcher: En statisk webbserver (Apache httpd, Microsoft IIS osv.) utökad med AEM. Den cachelagrar webbsidor som skapats av publiceringsinstansen för att förbättra prestandan.

Det finns många avancerade alternativ och funktioner för den här konfigurationen, men det grundläggande mönstret för författare, publicering och utskickare är kärnan i de flesta distributioner. Vi börjar med att fokusera på en relativt enkel lösning. Därefter kommer vi att diskutera avancerade alternativ för driftsättning.

I följande avsnitt beskrivs båda scenarierna:

 • Lokalt: AEM driftsätts och hanteras i er företagsmiljö.

 • Managed Services - Cloud Manager för Adobe Experience Manager: AEM driftsätts och hanteras av Adobes hanterade tjänster.

Lokalt

Du kan installera AEM på servrar i din företagsmiljö. Vanliga installationsinstanser: Utvecklings-, testnings- och publiceringsmiljöer. Se Komma igång om du vill ha grundläggande information om hur du får AEM program att installera lokalt.

Mer information om de typiska lokala distributionerna finns i Rekommenderade distributioner.

Managed Services med Cloud Manager

AEM Managed Services är en komplett lösning för hantering av digitala upplevelser. Det ger fördelar med upplevelseleverans i molnet samtidigt som alla kontroll-, säkerhets- och anpassningsfördelar vid en lokal driftsättning bibehålls. AEM Managed Services gör det möjligt för kunderna att lansera snabbare genom att driftsätta i molnet och även genom att lära sig de bästa metoderna och den bästa supporten från Adobe. Organisationer och företagsanvändare kan engagera kunderna på minimal tid, öka marknadsandelen och fokusera på att skapa innovativa marknadsföringskampanjer samtidigt som IT-avdelningen minskar bördan.

Med AEM Managed Services kan man dra nytta av följande fördelar:

Snabbare time to market: Med flexibel molninfrastruktur i Adobe Managed Services kan organisationer snabbt planera, lansera och optimera framgångsrika digitala upplevelser. Adobe hanterar molnarkitekturen utan ytterligare kapital-, maskinvaru- eller programvarubehov och Adobe kundlösningstekniker, hjälp med AEM arkitektur, provisionering, anpassning för att ansluta till back-end-appar och praktiska användningsmetoder.

Högre prestanda: Ger tillförlitliga digitala upplevelser för företaget med fyra alternativ för tillgänglighet: 99,5 %, 99,9 %, 99,95 % och 99,99 %. Dessutom kan man med programmet automatiskt säkerhetskopiera och återställa flera lägen för att säkerställa tillförlitlighet och beredskapshantering.

Optimerade IT-kostnader: Proaktiv vägledning och expertis hjälper organisationer att hålla sig uppdaterade med den senaste versionen av AEM. Adobe Platinum Maintenance and Support ingår automatiskt i nya driftsättningar av AMS Enterprise/Basic, med teknisk expertis och driftserfarenhet som hjälper företag att underhålla sina verksamhetskritiska applikationer. Kostnadsfria grundläggande analyser eller Target-funktioner ger ytterligare värde, särskilt för medelstora organisationer med begränsade behov av analys och personalisering.

Högsta säkerhet: Säkerställer fysisk säkerhet, nätverks- och datasäkerhet i företagsklass genom att lagra kundapplikationer i en begränsad åtkomstfunktion, bakom brandväggssystem eller i ett virtuellt privat moln. Den innehåller virtuella datorer med en klientorganisation och robust kryptering för datalagring, antivirala program och dataisolering.

Cloud Manager: Cloud Manager, som ingår i Adobe Experience Manager Managed Services-erbjudandet, är en självbetjäningsportal som ytterligare gör det möjligt för organisationer att självhantera Adobe Experience Manager i molnet. Den innehåller en modern pipeline för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) som gör att IT-team och implementeringspartners kan snabba upp leveransen av anpassningar eller uppdateringar utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet. Cloud Manager är bara tillgängligt för Adobe-kunder med hanterade tjänster.

Mer information om Cloud Manager och dess resurser finns i Användarhandbok för Cloud Manager.

Komma igång

Förutsättningar

Medan produktionsinstanser vanligtvis körs på dedikerade datorer som kör ett operativsystem som stöds officiellt (se Tekniska krav) kommer Experience Manager-servern att köras på alla system som har stöd för Java Standard Edition 8.

För att kunna bli bekant och utveckla AEM är det mycket vanligt att använda en instans som är installerad på din dator och som kör Apple OS X eller skrivbordsversioner av Microsoft Windows eller Linux.

På klientsidan fungerar AEM med alla moderna webbläsare (Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Krom ​ 51+**​ **, Firefox ​ 47+, Safari 8+) på både dator och surfplatta. Se Klientplattformar som stöds för mer information.

Hämta programvaran

Kunder med giltigt underhålls- och supportavtal ska ha fått ett e-postmeddelande med en kod och kunna hämta AEM från Adobe licenswebbplats. Affärspartners kan begära nedladdningsåtkomst från spphelp@adobe.com.

Programpaketet AEM finns i två former:

 • cq-quickstart-6.5.0.jar: En fristående körbar fil jar som innehåller allt som behövs för att komma igång.

 • cq-quickstart-6.5.0.war: A krig -fil för distribution till en tredjepartsprogramserver.

I följande avsnitt beskriver vi fristående installation. Mer information om hur du installerar AEM på en programserver finns i Installation av programserver.

Lokal standardinstallation

 1. Skapa en installationskatalog på den lokala datorn. Till exempel:

  Installationsplats för UNIX: /opt/aem

  Installationsplats för Windows: C:\Program Files\aem

  Det är också vanligt att du installerar exempelinstanser i en mapp direkt på skrivbordet. I vilket fall som helst kommer vi att i allmänhet hänvisa till den här platsen som:

  <aem-install>

  Observera att sökvägen till filkatalogen endast får bestå av ASCII-tecken från USA.

 2. Placera jar och licens filer i den här katalogen:

  <aem-install>/
    cq-quickstart-6.5.0.jar
    license.properties
  

  Om du inte anger en license.properties AEM dirigerar om webbläsaren till en Välkommen när programmet startas, där du kan ange en licensnyckel. Du måste begära en giltig licensnyckel från Adobe om du inte redan har en.

 3. Om du vill starta instansen i en GUI-miljö dubbelklickar du på knappen cq-quickstart-6.5.0.jar -fil.

  Du kan även starta AEM från kommandoraden:

    java -Xmx1024M -jar cq-quickstart-6.5.0.jar
  

AEM tar några minuter att packa upp burkfilen, installera och starta. Ovannämnda procedur ger följande resultat:

 • en AEM instance
 • körs localhost
 • på port 4502

Så här kommer du åt instansen genom att peka webbläsaren på:

https://localhost:4502

Resultatet i författarinstansen konfigureras automatiskt för att ansluta till en publiceringsinstanslocalhost:4503.

Skapa och publicera installationer

standardinstallation (en författare instans på localhost:4502) kan ändras genom att du byter namn på jar innan du startar programmet för första gången. Namnmönstret är:

cq-<instance-type>-p<port-number>.jar

Byt namn på filen till

cq-author-p4502.jar

och när du startar programmet körs en författarinstans på localhost:4502.

På samma sätt byter du namn på och startar filen

cq-publish-p4503.jar

resulterar i att en publiceringsinstans körs på localhost:4503.

Du installerar de här två instanserna i

<aem-install>/authoroch

<aem-install>/publish

Mer information om hur du anpassar installationen finns i:

Opackad installationskatalog

När snabbstartsburken startas för första gången packas den upp i samma katalog under en ny underkatalog som kallas crx-quickstart. Resultatet blir följande:

<aem-install>/
  license.properties
  cq-quickstart-6.5.0.jar
  crx-quickstart/
    app/
    bin/
    conf/
    launchpad/
    logs/
    metrics/
    monitoring/
    opt/
    repository/
    threaddumps/
    eula-de_DE.html
    eula-en_US.html
    eula-fr_FR.html
    eula-ja_JP.html
    readme.txt

Om instansen installerades från användargränssnittet öppnas ett webbläsarfönster automatiskt och ett skrivbordsprogramfönster öppnas med instansens värd och port samt en på/av-knapp:

startskärmen

OBSERVERA

Om du använder symboler kan du titta på problem med symbollänk.

Starta och stoppa

När AEM har packat upp sig och startat för första gången startar du bara instansen genom att dubbelklicka på burkfilen i installationskatalogen. Den installeras inte igen.

Om du vill stoppa instansen från det grafiska användargränssnittet klickar du bara på knappen på/av växla till skrivbordsprogramfönstret.

Du kan också stoppa och starta AEM från kommandoraden. Om du redan har installerat instansen för första gången visas kommandoradsskript finns här:

<aem-install>/crx-quickstart/bin/

Den här mappen innehåller följande Unix-basskalskript:

 • start: Startar instansen
 • stop: Stoppar instansen
 • status: Rapporterar status för instansen
 • quickstart: Används för att konfigurera startinformation, om det behövs.

Det finns också motsvarande bat filer för Windows. Mer detaljerad information finns i:

AEM startar och dirigerar automatiskt om webbläsaren till rätt sida, vanligtvis inloggningssidan; till exempel:

https://localhost:4502/

inloggningsskärm

När du är inloggad har du tillgång till AEM. Mer information, beroende på din roll, finns i:

Avancerad distribution

Ovanstående avsnitt bör ge dig en god förståelse för grunderna i AEM installation. Att installera ett komplett AEM kan dock innebära en betydligt större komplexitet. Mer information om avancerad installation finns i följande undersidor:

På denna sida