Kommandoradens start och stopp

Starta Adobe Experience Manager från kommandoraden

The start skript är tillgängligt under den <cq-installation>/bin katalog. Det finns både UNIX®- och Windows-versioner. Skriptet startar instansen som är installerad i <cq-installation> katalog.

Dessa två versioner har stöd för en lista med miljövariabler som kan användas för att starta och justera Adobe Experience Manager-instansen (AEM).

Miljövariabel Beskrivning
CQ_PORT TCP-port som används för stopp- och statusskript
CQ_HOST Värdnamn
CQ_INTERFACE Gränssnitt som den här servern ska lyssna på
CQ_RUNMODE Körningslägen avgränsade med kommatecken
CQ_JARFILE Namn på jarfile
CQ_USE_JAAS Användning av JAAS (om true)
CQ_JAAS_CONFIG Sökväg till JAAS-konfigurationen
CQ_JVM_OPTS JVM-standardalternativ
FÖRSIKTIGHET

Vissa körningslägen, bland annat författare och publicering, måste anges innan AEM startas första gången och kan inte ändras efteråt. Innan du konfigurerar en AEM som används i produktionen, se dokumentation om körningslägen för mer information.

Exempel på Windows-plattformen start.bat-skript

SET CQ_PORT=1234 & ./start.bat

Exempel på startskript för UNIX®-plattformen

CQ_PORT=1234 ./start
OBSERVERA

Startskriptet startar AEM QuickStart som installeras under den <cq-installation>/app mapp.

Stoppar Adobe Experience Manager

Om du vill stoppa AEM gör du något av följande:

 • Beroende på vilken plattform du använder:

  • Om du AEM från ett skript eller kommandoraden trycker du på Ctrl+C för att stänga av servern.
  • Om du har använt startskriptet på UNIX® måste du använda stoppskriptet för att stoppa AEM.
 • Om du AEM genom att dubbelklicka på burkfilen klickar du på knappen i startfönstret (knappen ändras sedan till Av) för att stänga av servern.

  chlimage_1-63

Stoppa Adobe Experience Manager från kommandoraden

The stop skript är tillgängligt under den <cq-installation>/bin katalog. Det finns både UNIX®- och Windows-versioner. Skriptet stoppar den instans som körs som är installerad i <cq-installation> katalog.

Exempel på stoppskript för UNIX®-plattformen

./stop

Exempel på stop.bat-skript för Windows-plattformen

./stop.bat

Om du bara vill förkonfigurera databasen (utan att flytta den) behöver du bara:

 • Extract repository.xml till önskad plats

 • uppdatera repository.xml efter behov

 • skapa bootstrap.properties och definiera repository.config

Återigen, innan du startar den faktiska installationen.

På denna sida