Kommandoradens start och stopp

Starta Adobe Experience Manager från kommandoraden

Skriptet start är tillgängligt i katalogen <cq-installation>/bin. Det finns både Unix- och Windows-versioner. Skriptet startar instansen som är installerad i katalogen <cq-installation>.

Dessa två versioner har stöd för en lista med miljövariabler som kan användas för att starta och justera AEM.

Miljövariabel Beskrivning
CQ_PORT TCP-port som används för stopp- och statusskript
CQ_HOST Värdnamn
CQ_INTERFACE Gränssnitt som den här servern ska lyssna på
CQ_RUNMODE Körningsläge(n) avgränsade med kommatecken
CQ_JARFILE Namn på jarfile
CQ_USE_JAAS Användning av JAAS (om true)
CQ_JAAS_CONFIG Sökväg till JAAS-konfigurationen
CQ_JVM_OPTS Standardalternativ för JVM
FÖRSIKTIGHET

Observera att vissa körningslägen, bland annat författare och publicering, måste anges innan AEM startas första gången och inte kan ändras efteråt. Innan du konfigurerar en AEM som ska användas i produktionen bör du läsa dokumentationen för körningslägen för mer information.

Exempel på Windows-plattformen start.bat-skript

SET CQ_PORT=1234 & ./start.bat

Exempel på startskript för Unix-plattformen

CQ_PORT=1234 ./start
OBSERVERA

Startskriptet startar AEM Quickstart som installerats under mappen <cq-installation>/app.

Stoppar Adobe Experience Manager

Om du vill stoppa AEM gör du något av följande:

 • Beroende på vilken plattform du använder:

  • Om du började AEM från antingen ett skript eller kommandoraden trycker du på Ctrl+C för att stänga servern.
  • Om du har använt startskriptet på UNIX måste du använda stoppskriptet för att stoppa AEM.
 • Om du började AEM genom att dubbelklicka på jar-filen klickar du på knappen On i startfönstret (knappen ändras sedan till Av) för att stänga servern.

  chlimage_1-63

Stoppar Adobe Experience Manager från kommandoraden

Skriptet stop är tillgängligt i katalogen <cq-installation>/bin. Det finns både Unix- och Windows-versioner. Skriptet stoppar den instans som körs och som är installerad i katalogen <cq-installation>.

Exempel på Unix-plattformsstoppskript

./stop

Windows-plattformen stop.bat, skriptexempel

./stop.bat

Om du bara vill förkonfigurera databasen (utan att flytta den) behöver du bara:

 • extrahera repository.xml till önskad plats

 • uppdatera repository.xml efter behov

 • skapa bootstrap.properties och definiera repository.config

Återigen, innan du startar den faktiska installationen.

På denna sida