Lägga till teckensnitt för grafikåtergivning

Senaste uppdatering: 2023-12-07

Med AEM kan du skapa grafik som innehåller text dynamiskt från ditt innehåll.

Om du vill göra det kan du även läsa in och använda dina egna teckensnitt.

För närvarande stöder alla implementeringar av Java Platform TrueType teckensnitt.

 1. Öppna CRXDE Lite och navigera till projektprogrammappen:

  /apps/<your-project>/

 2. Under /apps/<your-project>/ skapa en nod:

  • Namn: fonts
  • Typ: sling:Folder

  Spara alla ändringar.

 3. Kopiera teckensnittsfilerna till den här mappen, till exempel med WebDAV.

  OBSERVERA

  Teckensnittsfiler i databasen måste ha suffixet *.ttf eller *.TTF.

 4. Uppdatera OSGi-konfiguration av Day Commons GFX Font Helper. Lägg till sökvägen till teckensnittsmappen, det vill säga /apps/<your-project>/fonts.

 5. Återvänd till CRXDE Lite. Nu bör du se en .fontlist i mappen som innehåller namnet på de importerade teckensnitten.

  Dessa teckensnitt kan nu användas i Java API.

Mer information om hur du använder teckensnitten med Java API finns i dokumentation för klassen Font i Java API.

På denna sida